Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kontaktperson/kontaktfamilj

Vad gör kontaktpersoner och kontaktfamiljer?

Kontaktperson eller kontaktfamilj ges efter ansökan till en enskild person eller en familj då det finns behov av särskilt stöd.

Uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj utformas tillsammans med den enskilde, socialsekreteraren och kontaktperson eller kontaktfamilj utifrån de aktuella behoven.

Uppdragen kan variera från ett par månader till att vara ett stöd under flera år.

Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson eller kontaktfamilj är att vara ett personligt stöd i olika situationer och vara en medmänsklig kontakt.

Exempel på några olika uppdrag

- Ensamstående förälder utan socialt nätverk. Barnen kan då få vara hos en kontaktfamilj t ex en helg i  månaden för att få tillgång till andra vuxna och nya sociala kontakter.

- För familjer med barn där det finns sociala eller psykiska problem kan kontaktpersonen/-familjen vara ett stöd för barnen och föräldrarna.

- Barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, som kan vara en förebild och stimulera till meningsfull fritidssysselsättning.

- Umgängesärenden, dvs när separerade föräldrar behöver stöd för att umgänget med barnen skall kunna fungera.

2008 fick 40  barn och ungdomar och 9 vuxna stöd av en kontaktperson eller kontaktfamilj.

Vill Du ha ett uppdrag av oss?

Vill Du ställa upp som kontaktperson eller kontaktfamilj kontakta familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren nås via kommunens växel eller via vår reception telefon 0240-66 03 35.

Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt centrala rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Familjehemssekreterare

Tfn:0240- 66 03 46

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken