Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Utredning

En utredning om barns eller ungdomars hjälpbehov görs efter det att föräldern, barnet eller ungdomen själv ansökt om hjälp. En utredning kan också göras med anledning att någon anmält  att de misstänker att barn eller ungdomar far illa. En sådan anmälan kan komma från andra myndigheter eller en privatperson. Utredningsskyldigheten regleras av 11 kap. 1 och 2 §§ Socialtjänstlagen.

Utredningen
En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns särskilda skäl till förlängd utredningstid. När en anmälan kommer in tas kontakt med barnets/ungdomens föräldrar och ungdomen själv. Vid denna första kontakt bedöms om utredning ska inledas. I vissa situationer kan det räcka med den första kontakten, men ofta innebär en anmälan att en utredning görs för att se om det finns behov av insatser. Utredningen görs enligt BBIC - Barns Behov i Centrum. När utredningen är färdig och beslut har fattats får du som vårdnadshavare ta del av utredningen. Även barn över 15 år får ta del av utredning och beslut. Ni har möjlighet att lämna synpunkter och få dessa noterade.

Vi försöker i första hand på frivillig väg hjälpa familjen på olika sätt med de problem som finns. Exempel på olika stödinsatser är intensivstödjare, ART, COPE-utbildning, Vågen, kontaktperson, stödfamilj,  rådgivande samtal samt förmedling av insatser av andra myndigheter.  När det råder mycket allvarliga missförhållanden i hemmet eller när den unges eget beteende är så destruktivt att det medför allvarlig risk för och frivilliga hjälpinsatser inte tas emot kan socialnämnden ansöka om vård enligt LVU.

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslutet.öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen har utfärdat ordinarie BBIC-licens i september 2011 till Familje- och utbildningsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om LVU- lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Enhetschef
Tfn: 0240-66 03 35


Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Mer information