Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hjälp till personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov.

Dina rättigheter  
Dina rättigheter och skyldigheter, regleras främst genom socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt LSS
Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser. Om du vill ansöka om insatser enligt LSS använder du dig av denna ansökningsblankettöppnas i nytt fönster.

Insatser enligt Socialtjänstlagen
Du kan också få stöd och hjälp utifrån socialtjänstlagen (SoL) med hjälp i hemmet. Då kontaktar du biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen om du vill ansöka om insatser.

Biståndshandläggaren utreder behovet av hjälp och beslutar i ärendet. Det görs en individuell bedömning av din ansökan. Vilken hjälp du har rätt att få beror på vilket behov du har, vad du själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om din ansökan inte beviljas får du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslutet.öppnas i nytt fönster

Sekretess
All personal omfattas av sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten.öppnas i nytt fönster

Läs gärna mer i Socialtjänstlagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-17
Webbredaktör: Teresa Ramqvist