Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

LSS och stöd och service

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som gäller personer med utvecklingsstörning eller autism, andra begåvningsmässiga funktionshinder, eller andra stora och varaktiga funktionshinder med behov av omfattande stöd och service. LSS mål är att människor med omfattande funktionshinder själva ska  kunna påverka sina liv, och kunna skapa ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. LSS gäller barn, unga och vuxna, framförallt personer under 65 år. Exempel på insatser är gruppbostad, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och personlig assistans.

Vem kan få LSS-insatser?

Personkretsen

Rätt till insatser enligt LSS har följande grupper:
· Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
· Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
· Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Lagen gäller dessa grupper av funktionshindrade om man har behov av insatserna.

LSS är en lag som kompletterar Socialtjänstlagen, SoL. Många funktionshindrade får tillräcklig hjälp enligt SoL, men de som har de största funktionshindren kan ha rätt till insats enligt LSS.

Länk till Socialförsäkringsbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

LSS-avdelningen

Besöksadress:
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Marianne Pettersson
Enhetschef
Tfn: 0240-66 01 31

Tina Andersson
Enhetschef
Tfn: 0240-66 03 17

Jennifer Östby
Enhetschef
Tfn: 0240-66 03 79

Mer information