Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ansökan om LSS-insats

Du som behöver hjälp ansöker om en LSS-insats genom att kontakta  LSS-handläggaren. Du kan göra ansökan muntligt eller skriftligt.  Ansökningsblankett får du av LSS-handläggaren. Om du inte själv kan tala om vad du vill ska din gode man eller förvaltare hjälpa till. Ansökningar gällande barn ska lämnas av vårdnadshavarna.

När du ansöker om en insats kommer LSS-handläggaren och du överens om tid för hembesök/möte. Om du vill får du ha någon med dig, till exempel anhörig eller god man/förvaltare. LSS-handläggaren gör en utredning för att bedöma om du har rätt att få en LSS-insats. I utredningen konstateras om du tillhör personkretsen och om du har behov av insatsen som du sökt. LSS-handläggaren utreder vad du klarar och inte klarar själv och vad du behöver och enligt lagen kan få hjälp med. Många gånger måste LSS-handläggaren ha intyg från andra personer, t.ex. läkare (det kallas biståndsprövning). Sedan får du ett beslut om vilka insatser som du fått eller inte fått.

Den som har en funktionsnedsättning och vill flytta från en kommun till en annan kan ansöka om hjälp i den nya kommunen. Det kallas förhandsbesked. Då får man besked om vilken hjälp man kan få när man har flyttat.

I samband med att du beviljas hjälp enligt LSS kan du få en individuell plan.
LSS-handläggaren gör den tillsammans med dig och andra viktiga personer eller myndigheter. Planen är till för att beskriva dina behov och för att underlätta samordningen mellan kommun, region, närstående och andra som du får hjälp av.
Om du inte får det du har ansökt om kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska skickas till kommunen inom tre veckor från det att du har fått beslutet. LSS-handläggren kan hjälpa till med överklagan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-17
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontid
Måndag - fredag kl 08:00-16.30.
0240-66 03 66

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken