Smedjebackens kommun, till startsida

Åbackens boendestöd

Åbackens boendestöd ger socialt och praktiskt stöd till personer med långvariga och omfattande psykiska funktionshinder. Personalen i boendestödet arbetar för att stärka den enskildes förmåga att själv kunna hantera sin vardag och sitt liv trots sitt funktionshinder.
 
Personalen ger den enskilde stöd för att klara det egna boendet med t.ex. skötsel av bostaden, hygien och handling. Aktiviteterna görs tillsammans med den enskilde där personalens uppgift framför allt är att stödja den enskilde så att han/hon själv kan utföra sysslorna.
 
Personalen ger stöd och vägledning i vardagssituationer, hjälper den enskilde att hitta rätt hos myndigheter och organisationer och arbetar för att den funktionshindrade ska kunna delta i samhällslivet.
 
Förutom samtalsstöd till den enskilde kan boendestödjaren också ge stöd och vägledning till andra viktiga personer i den funktionshindrades nätverk t.ex. anhöriga och hemtjänstpersonal.
 
Åbacken är öppet för besök och social samvaro på eftermiddagarna (dock ej tisdagar).
 
Boendestödet har ett nära samarbete med landstingets Psykteam.
 
Målsättningen och planeringen är individuell för varje person. Insatserna ges efter utredning och beslut av biståndshandläggare och LSS handläggare.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29
Webbredaktör: Sara Palmqvist