Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Daglig sysselsättning - Fixarverkstan´

Fixarverkstan´

Fixarverkstan´

Fixarverkstan erbjuder daglig sysselsättning till maximalt tolv deltagare. Deltagarna är främst personer med psykiska funktionshinder, som till följd av fysiska, psykiska eller sociala skäl i dagsläget inte är aktuella för den öppna arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder.  Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda daglig sysselsättning till denna grupp. Deltagarna ska dock ha kommit så långt i sin rehabilitering/utveckling att de kan utföra eller delta i olika arbetsuppgifter på schemalagd tid.
 

Fixarverkstan tar även emot människor i behov av en praktik eller rehabiliteringsperiod för att man skall kunna gå vidare till andra rehabiliteringsinsatser eller arbetsmarknadsåtgärder.
 
Målsättningen och planeringen för varje deltagare är individuellt anpassad och innefattar allt från sysselsättning från lägst 3 timmar per dag två dagar i veckan till som mest 6 timmar fyra dagar i veckan.
 
Fixarverkstan jobbar främst med det friska hos deltagarna, men ser även till hela livssituationen. Därför sker regelbunden samverkan med myndigheter och organisationer, som har betydelse för den enskilde.
 
De sysselsättningar vi kan erbjuda är olika uppdrag vi får från kommunens olika förvaltningar.
 
Exempel på olika arbetsuppgifter: Renovering av våra lokaler på Berga Gård, transporter, biltvättar, städningar, skylttillverkning, lödningsarbeten, textilarbeten, bakning, anläggande av blomrabatter och trädgårdsland på Berga Gård, trädgårdsskötsel.
 
Uthyrning av konferensrummet och servering av kaffe.
 
Sedan några år tillbaka håller vi på att tillsammans med deltagarna  anlägga en terapeutisk trädgård vid Berga Gård syftar både till att skapa en utemiljö som skall bidra till ökad livskvalitet och hälsa för deltagarna och att skapa nya arbetsuppgifter.
 
Fixarverkstan´ fick 2006 ta emot kommunens årliga miljöpris. Priset delades med Vinsboskolan. Motiveringen till Fixarverkstan´s utmärkelse:  "Fixarverkstadens miljöarbete har under alla år präglats av ett stort engagemang och intresse för miljöfrågor. Man har på eget initiativ reviderat sitt miljöprogram och kontinuerligt skapat nya mål. Man har hela tiden utvecklat nya idéer för verksamheten och dess deltagare. Återvinning och senare även trädgårdsarbete och kompostering i en trivsam miljö, har varit verksamhetens ledord. Fixarverkstaden är väl värda Smedjebackens kommuns interna miljöpris för 2006." 
 

Bilder från Fixarverkstan. Foto: Anita Jernberrg

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-23
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Fixarverkstan´

Tfn: 0240-66 88 58
Tfn: 0240-66 88 59
 
Besöksadress
Bergavägen 12, Smedjebacken