Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Tillgänglighet

Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Beslutet innebar ett principiellt viktigt steg för den svenska
handikappolitiken. Målet för handikappolitiken är ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionshinder att bli fullt delaktiga i samhällslivet.
Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-12
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningssekreterare
Tfn: 0240-66 03 48

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken