Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hjälp i hemmet

Målet är att äldre och funktionshindrade ska få stöd så att de på sina egna villkor kan bo kvar i sitt ordinära boende.

Exempel på bistånd man kan söka inom äldreomsorgen:

Vård och service för äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Sekretess
All personal inom äldreomsorgen omfattas av sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om insatser.öppnas i nytt fönster

Länk till information om sekretess och överklagande av beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03
Webbredaktör: Teresa Ramqvist