Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

18+ verksamhet

Verksamheten riktar sig till ungdomar över 18 år som kommit till Smedjebackens kommun som ensamkommande barn. Varefter ungdomarna får uppehållstillstånd (PUT) och fyller 18 år erbjuds de ungdomar som vill bo kvar i stödboende en träningslägenhet i Smedjebacken. Verksamheten i 18+ betyder:

  • Ett strukturerat vuxenstöd för ungdomar i eget boende.
  • En verksamhet som griper in i hela ungdomens livssituation, d.v.s. boende, ekonomi, skola, fritid samt sociala och praktiska färdigheter.
  • En insats som beviljas av socialtjänsten.
  • Den är baserad på frivillighet.

Personalen består av boendestödjare och samordnare och insatsen kan vara senast tills ungdomen fyller 21 år.

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Integrations- och etableringscenter Carlavägen 24, vån 1 Folkets Hus, Ludvika


Samordnare 18+
Sören Larsson
Tfn: 0240-861 27