Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, narkotika eller andra droger?

Socialtjänsten kan erbjuda Dig hjälp och stödinsatser, exempel:

  • Drogtest
  • Utandningsprov
  • Motivationssamtal
  • Kartläggnings- och diagnosverktyg  ADDIS (Alkohol Drug Diagnos InStrument) och ASI (Addiction Severity Index)
  • MI-samtal (Motiverande intervju)
  • BSF-samtal (Beteende Samtal Förändring)
  •  HAP (haschavvänjningsprogram)

Här kan du läsa mer om våra insatserPDF (pdf, 549.8 kB).

Hur du ansöker om hjälp och stödinsatser
För att du ska kunna få hjälp och stöd måste du ansöka om bistånd . Det gör du hos socialsekreterare i vuxengruppen, som utreder ditt behov av bistånd.
Även Du som är nära anhörig till en person, som har ett missbruk eller beroende kan få råd och stöd.

Du har även möjlighet att ringa för rådgivning. Du kan vara anonym om du vill.

När utredningen är klar fattas ett beslut om vilken hjälp du får. Om du inte är nöjd med  beslutet kan Du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten Falun.

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslutet.öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om Socialtjänstlagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänsten har även ett ansvar för personer som allvarligt riskerar sin hälsa på grund av ett missbruk eller beroende och som inte söker hjälp frivilligt. Socialnämnden kan ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall.
Här kan du läsa mer om vård enligt LVM.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kommer du i kontakt med socialsekreterare
Socialsekreterare i Vuxengruppen  nås via tfn 0240-66 00 00 vx.  De har telefontid alla vardagar utom torsdagar klockan 08.30 — 9.30.
Övriga tider hänvisas till  socialkontorets reception telefon 0240-66 03 35.

Sekretess och tystnadsplikt
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten. öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen


Enhetschef
Tfn: 0240-66 03 35 reception


Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Mer information

Riktlinjer om missbruks- och beroendevården i Dalarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och möjligheter i beroendevårdenPDF (pdf, 4.1 MB)

Öppna jämförelser inom missbruksvårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du länkar till mer information om missbruk och beroende.

Alkoholhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                     

Al-anon och Alateen - för Dig som är anhörig    länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster        
AA-möten i Smedjebacken  öppnas i nytt fönster             
Anonyma Narkomaner öppnas i nytt fönster                
Drugsmart   länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster             
Sällskapet Länkarna  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster