Smedjebackens kommun, till startsida

Anhörigsamordnaren som stöttar de anhöriga

Det finns många familjemedlemmar som väljer att ta hand om och vårda sina närstående, som blivit drabbade av en svår och långvarig sjukdom. Det kan vara sitt barn som är född med en funktionsnedsättning, eller ens partner som har kraftigt insjuknat och förmår inte klara av vardagliga saker på egen hand.

Foto: A Mohammed Lena Eriksson kan du besöka på omsorgens förvaltningen

Foto: A Mohammed

Den som tar hand om sin närstående heter anhörig, ibland kan den anhörige uppleva att han eller hon inte räcker till för sin närstående. Då kan det vara bra att få hjälp och den anhörige kan vända sig till Lena Eriksson som är anhörigsamordnare som oftast sitter i omsorgens förvaltningskontor i kommunen. Hon erbjuder framförallt personliga samtalsträffar via telefon eller i hennes kontor. I form av att bidra med konkreta råd och tips på hur du kan ta dig vidare under omsorgsvården eller endast lyssna. Förutom de personliga samtalen finns det andra sociala hjälpinsatser.

Att stärka varandra

Det finns också möjlighet att få hjälp utav andra som befinner sig i samma situation. Då kan dessa personer motivera och stärka varandra utifrån att de utbyter erfarenheter med varandra. Det kan de göra via anhörigcafé. Anhörig cafét är en plats där samtliga anhöriga träffas under en fika och utbyter erfarenheter med varandra. Det är inte direkt en cafeteria förklarar Lena Eriksson utan anordnas i Gläntans lokaler (trygghetsboende). Då bokar hon in sig vissa dagar i lokalen under året där anhöriga kan komma till anhörigcafét.

Föreläsningar för anhöriga

Ett utbud av varierande föreläsningar anordnas för anhöriga som berör temat psykisk ohälsa. Föreläsningarna Från turbulens till balans anordnas 4 gånger per år. Där den anhöriga eller den drabbade får berätta sin historia. Hur det kan upplevas att vara sjuk och beroende av kontinuerlig tillsyn. Eller hur kan det vara att ta ett helt ansvar för både sig själv och sin närstående som vårdas?

Ibland kan den anhöriga behöva en liten egen tid eller behöver handla mat. Då erbjuder Omsorgen avlösning där undersköterskor eller poolpersonal håller den närstående sällskap. Erbjudandet är 10 timmars avgiftsfri avlösning i månaden.
Smedjebackens kommun erbjuder inte någon anhörigersättning. Däremot finns möjligheten genom försäkringskassan att ansöka om närståendepenning, mer information finns på försäkringskassans hemsida.

Förbättra verksamheten

Anhörigsamordnaren Eriksson berättar att hon får positiv respons från dem anhöriga som hon kommer i kontakt med, att ” det är bra”. Trots hennes erbjudande och stöd som hon ger till de anhöriga anser Lena Eriksson att det fortfarande finns förbättringar som kan göras. Hennes största önskan är att kunna få till en fast mötesplats för de anhöriga där hon kan vara mer tillgänglig. Som sagt finns det för nuvarande ingen egen lokal utan får låna Gläntans och vissa dagar är hon på omsorgsförvaltningen. Eriksson skulle vilja ha mötesplatsen i den centrala delen av Smedjebacken där verksamheten blir mer synlig, till exempel på Vasagatan.

Förutom att hon vill bli mer tillgänglig och anordna en mötesplats poängterar hon att de anhöriga som vårdar sin make eller maka är oftast äldre 75–85 år gamla. Många äldre känner inte till att anhörigstöd existerar där de i sin tur kan få stöttning. Eriksson tycker att hon tillsammans med både hemtjänstpersonal eller vårdpersonal på äldreboenden kan hjälpas åt att informera den anhöriga över att det finns anhörigstöd. Det är viktigt att i tidigt skede informera säger anhörigsamordnaren, så att den anhöriga kan få hjälp när han eller hon omvårdar sin närstående.

Avslutningsvis är de anhöriga som vårdar sina närstående värda en eloge, för de skapar en trygg och välfungerande vardag för sin närstående.

Text och foto: Albetol Mohammed

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-20
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Omsorgen
Lena Eriksson
Tfn: 0240-66 03 68