Smedjebackens kommun, till startsida

Att vara förälder i NPF*-familjen

Tisdagen den 19 februari ordnades en föreläsning i Smedejbacken där Maria Helslten berättade om, och delade med sig av, sina erfarenheter som förälder till ett barn med  NPF, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Maria börjar med att berätta hur de haft kontakt med otaliga yrkesproffesioner i samband med sonens problematik.
Nya personer började och gamla slutade, och då sekretess rådde mellan olika instanser, fick hon gång på gång upprepa deras historia.
Vid 9-års ålder fick sonen diagnosen Aspergers syndrom** med tvångshandlingar. Maria skaffade sig då litteratur för att få mer kunskap kring olika diagnoser och hon har även studerat på Mora folkhögskola i ämnet.
Vid 12 års ålder fick sonen också diagnosen ADHD***.

Maria beskriver hur detta har påverkar livet för alla i familjen och hur de tillsammans arbetat fram olika strategier och rutiner som får vardagen att fungera. Hon berättar även hur lätt missförstånd uppstår och delar med sig av både teoretiska och praktiska handlingar som underlättar, både för hennes son, men också för den övriga familjen.

Ledord Maria delade med sig av;
Det är inte rätt……
Det är inte fel……
Det är annorlunda!
Och det är ok!

Maria tycker det är viktigt att berätta för andra och många av de 50-tal i publiken kände igen mycket av de hon beskrev i sin föreläsning från sin egen vardag.

Not 1 NPF= Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Not 2 Aspergers syndrom är idag definierad som en del av autismspektrumtillstånd

Not 3 ADHD = Attention Deficit Hyperactive Disorder

Text och bild: Lena Eriksson

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-25
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Mer information

Här kan du skriva in mer information...