Smedjebackens kommun, till startsida

En halv cykel i badkaret

Föreläsning med Johanna Annersten hölls i Folkets hus Smedjebacken under slutet av maj.

Foto: Lena Eriksson

Nätverket för psykisk ohälsa (anhörigstöd, Finsam, folkhälsoplanerare och Studieförbundet Vuxenskolan Smedjebacken och Ludvika) bjöd in till föreläsningen "En halv cykel i badkaret".

Johanna Annersten skriver, coachar och håller föreläsningar om Att leva med en partner som har ADHD och Konsten att leva enklare.

Föreläsningens vetenskapliga del baserar sig främst på de amerikanska psykiatriska forskningsresultat som presenteras av Russel Barkley, Ron Kessler, Edward Hallowell et al. Utifrån hennes och andras erfarenheter gjorde Johanna en genomgång av de specifika utmaningar som möter den som lever med en partner som har ADHD och gav förslag på olika sätt att lösa dessa utifrån partnerns specifika situation.

(www.annersten.com)

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-11
Webbredaktör: Sara Palmqvist