Smedjebackens kommun, till startsida

Hänt under anhörigveckan

Den 2-8 oktober inföll den nationella anhörigveckan, det anordnades då ett flertal aktiviteter i Smedjebacken och Ludvika.

Måndag och fredag hölls i Smedjebacken öppet hus för anhörigstöd och väntjänst. Nya kontakter knöts i samband med detta.

Under tisdagen gavs information om demens i Ahlbäckssalen. På plats fanns anhörigstöd, demensvårdsutvecklare, demensteam, demensutredare/arbetsterapeut, biståndshandläggare, demensföreningen och demenssjuksköterska särskilt boende.

På tisdagskvällen föreläste Elena Orrlöv från föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorder Organisation) om självskadebeteende och ätstörningar. Cirka 65 personer besökte Folkets hus i Ludvika.  

Foto: Lena Eriksson

Foto: Lena Eriksson

Onsdagseftermiddagen ägnades åt tema funktionshinder och psykisk ohälsa. Medverkande var biståndshandläggare, godman, enhetschef, anhörigstöd, studieförbundet vuxenskolan mfl. 

På torsdagskvällen anordnades anhörigcafé inom psykisk ohälsa på Marnäsliden i Ludvika. Medverkande var öppenpsykiatrin, socialpsykiatrin, studieförbundet vuxenskolan och anhörigstöd.   

Foto: Lena Eriksson

Foto: Torild Ibsen

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12
Webbredaktör: Sara Palmqvist