Smedjebackens kommun, till startsida

Informativt på temadag om psykisk ohälsa

Den 29 mars anordnade vuxenskolan och anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken en temadag om psykisk ohälsa på Marnäsliden i Ludvika.

Foto: Lena Eriksson

Besökarna fick information om anhörigstöd, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vuxenskolans utbud, riksförbundet attention, socialpsykiatrin, personligt ombud, godmanskap, rehabilitering, öppenpsykiatrin och föreningen organiserade aspergare.

Alla deltagare och besökare var nöjda med arrangemanget och enades om att det är viktigt att information av det här slaget når ut till allmänheten. Om varje besökare delar med sig av informationen till minst fem personer, så får flera hundra personer kännedom om vart man kan vända sig och på vilket sätt man kan ha möjlighet att få stöd.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-31
Webbredaktör: Sara Palmqvist