Smedjebackens kommun, till startsida

Kvällscafé för anhöriga

På onsdagskvällen anordnades en cafékväll för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Foto: Torild Ibsen

Ett femtontal anhöriga besökta restaurang Viljan i Ludvika för att samtala med personal från öppenvårdspsykiatrin i Ludvika/Smedjebacken. Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken arrangerar tillsammans med vuxenskolan cafékvällar och anhörigträffar med temat psykisk ohälsa flera gånger per år. Denna gång hade man vänt sig specifikt till anhöriga med närstående som har psykiska sjukdomar.

Biträdande enhetschef Carina Lind-Johansson och arbetsterapeut Taru Hintikka beskrev vuxenpsykiatrins arbetssätt och vad som krävs för att få remiss till mottagningen. De svarade på frågor från åhörarna/anhöriga.

Samtalscirkel
Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken samarbetar med vuxenskolan och arrangerar samtalsgrupper för anhöriga till personer med psykiskohälsa eller med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Man kan få tips från andra i samma situation och dela med sig av sina egna erfarenheter eller bara känna sig delaktig i gemenskap med andra som förstår. Är man som anhörig intresserad att delta i anhörigcirkel, kan man kontakta Studieförbundet vuxenskolan eller anhörigstödet i sin kommun för ytterligare information.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-10
Webbredaktör: Sara Palmqvist