Smedjebackens kommun, till startsida

Projekt ska förenkla införandet av välfärdsteknologi

Smedjebackens kommun har tillsammans med Teknikmarknad och Robotdalen skickat in en ansökan till Vinnova, myndigheten för innovation. Ansökan behandlar byggandet av en integrerad plattform för landsbygdskommuner för att kunna samordna välfärdsteknologi inom omsorgen.

Foto: www.fotoakuten.se

Exempel på välfärdsteknologi som används är larm, sensorer, kameror, robotar osv. Leverantörerna är många och så också systemen. Många kommuner kämpar redan idag med många system som inte ”pratar” med varandra, vilket försvårar användningen. Med en integrerad plattform, vilket i princip är en databas, där olika leverantörer av välfärdsteknologi kan ansluta kommer kommunerna som deltar bara ha ett system. Anhöriga kommer också att kunna koppla upp sig till plattformen och få användning av välfärdsteknologin. Anhöriga står idag för 75% av omvårdnaden i hemmiljö.

I dagsläget är det drygt 20 –tal landsbygdskommuner som har anmält intresse för att vara med i projektet. Fokus kommer ligga på landsbygdskommuner, då det är där man kommer ha störst nytta av den nya välvärdsteknologin, med tanke på de långa avstånden. T ex hemtjänsten där ett fysiskt tillsynsbesök på natten kan göras via kamera hos en boende som bor ett par mil utanför centralorten.

I projektet har man valt att arbeta med den kommande mobila standaren 5G, vilket möjliggör uppkoppling till saker, dvs Internet of Things. Detta innebär att man kan koppla upp sig mot en spis, TV, robot och fjärrstyra denna från en annan plats. En del av omsorgsarbetet kommer kunna göras på distans, men det kommer givetvis inte ersätta den mänskliga kontakten som är så viktig för många äldre.

Att vi måste använda ny välfärdteknologi är ett faktum. De tolv närmaste åren kommer andelen medborgare över 80 år ökat med 50% samtidigt som andelen arbetsföra kommer att minska med 30%. Ska vi klara denna utmaning, måste vi arbeta smartare och en del i detta är den nya välfärdsteknologin.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Mer information

Projektledare

Alexandra Magnusson
Tfn.: 0240 - 66 00 61
alexandra.magnusson@smedjebacken.se