Smedjebackens kommun, till startsida

Tankar om åldrandet

Omsorgsförvaltningen skickade under våren ut en enkät till alla som är 75 år eller äldre i kommunen. De fick svara på frågor som rör boende, hälsa, social gemenskap, meningsfullhet samt samhälle och teknik.

Av de 1000 enkäter som skickades ut svarade nästan 50%. Vi är väldigt tacksamma för att så många tog sig tid att besvara enkäten, vi kommer inom omsorgen och kommunen att ha stor nytta och glädje av rapporten. Många kloka tankar och idéer som vi varmt tackar för!

Du hittar rapporten här. Äldreenkät 2018PDF (pdf, 216.5 kB).

Du kan också få den hemskickad, antingen genom att maila omsorgsnamnden@smedjebacken.se eller ringa tfn. 0240-66 03 48.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-17
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Omsorgsförvaltningen

tfn 0240-66 03 48