Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon, men regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan om parkeringstillstånd
Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Bor du i Smedjebackens kommun vänder du dig till Tekniska kontoret.
Ansök på blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och skicka den till Tekniska kontoret.
Du måste ha ett läkarintyg som talar om din förmåga att förflytta dig till fots, samt ett fotografi av dig som söker tillståndet. Ett läkarintyg innebär dock inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade är garanterat.

Förnyelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringstillståndet är  giltigt i högst fem år. Det förnyas inte automatiskt, utan du måste ansöka på nytt. Ansökan ska innehålla ett nytt läkarintyg och ett nytaget fotografi av dig som söker.

Efter giltighetstidens utgång ska parkeringstillståndet skickas tillbaka till Tekniska  kontoret.

Förlorat parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Om du förlorar ditt parkeringstillstånd eller blir bestulen på det, ska du polisanmäla det och skicka kopia på polisanmälan till tekniska kontoret. När stöldanmälan är bekräftad får du ett nytt kort med ett nytt serienummer. De förlorade eller stulna tillstånden förs fortlöpande in på en spärrlista.

Vem utreder ansökan?
Bedömningen av ansökan görs av handläggare vid Tekniska kontoret. Teknik och Fritidsutskottet tar beslut i ärenden som rör parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan senast uppdaterad: 2010-03-12
Webbredaktör: Anita Jernberg

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef

Tfn:0240-66 05 10
tekniska.kontoret@smedjebacken.se