Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rehabilitering

Kommunrehab är till för dig som bor i kommunens särskilda boendeformer eller har korttidsplats.

På kommunrehab träffar du arbetsterapeut och sjukgymnast som varje vecka besöker de olika verksamheterna. Vi samarbetar med vårdtagaren och anhöriga, sjuksköterskor, vårdpersonal, enhetschefer och biståndsbedömare för att ta tillvara på vårdtagarens resurser i möjligaste mån.

Kommunrehab bedömer behovet av träning och utarbetar träningsprogram för att bibehålla eller förbättra funktionsnivån hos vårdtagaren, informerar, instruerar/fortbildar personal samt bedömer behov av, provar ut och ordinerar hjälpmedel.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Kommunrehab


Arbetsterapeut SÄBO
Tfn: 0240- 66 00 42

Sjukgymnast
Tfn:0240-66 03 08