Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rehabilitering

Foto från kommunrehab

Foto: Håkan Elfving

Kommunrehab är till för dig som bor i kommunens särskilda boendeformer eller har korttidsplats.

På kommunrehab träffar du arbetsterapeut och sjukgymnast som varje vecka besöker de olika verksamheterna. Vi samarbetar med vårdtagaren och anhöriga, sjuksköterskor, vårdpersonal, enhetschefer och biståndsbedömare för att ta tillvara på vårdtagarens resurser i möjligaste mån.

Kommunrehab bedömer behovet av träning och utarbetar träningsprogram för att bibehålla eller förbättra funktionsnivån hos vårdtagaren, informerar, instruerar/fortbildar personal samt bedömer behov av, provar ut och ordinerar hjälpmedel.

Bild från kommunrehab

Foto Håkan Elfving

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-12
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Kommunrehab


Arbetsterapeut SÄBO
Tfn: 0240- 66 00 42

Sjukgymnast
Tfn:0240-66 03 08