Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Synpunkter på våra verksamheter

I broschyren "Dina synpunkter är viktiga för utvecklingen av våra verksamheter" kan du läsa hur du kan framföra synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förbättringar. Det finns även information om vart du kan vända dig för att lämna synpunkter och kritik muntligt.

Dina upplevelser av hur Du uppfattar kvalitén i vårt stöd och vår service är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Har Du synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förbättringar är vi tacksamma om Du skriver ned dessa till oss.  

Du kan även framföra Dina synpunkter muntligt till enhetschef eller verksamhetschef.

Du kan antingen ladda ner den broschyr som finns under Mer information eller skicka in dina synpunkter via e-posten.

Skriv gärna namn, adress och telefon så kan vi kontakta dig.
Du kan vara anonym, men då kan vi inte kontakta Dig.
Vi vill gärna veta om du är brukare/vårdtagare, anhörig/närstående eller annan.

Skriv om du vill bli kontaktad per telefon eller brev.

Skrivelsen diarieförs av omsorgsförvaltningen eller familje- och utbildningsförvaltningen beroende vilken verksamhet du har synpunkter på.  

Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldre- och handikappomsorg och LSS-verksamhet.

Familje- och utbildningsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen.

Inom en vecka får Du en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot Dina synpunkter.
Vår målsättning är att Du Inom en månad ska få svar från förvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Synpunkter kan skickas via e-post
omsorgsnamnden@smedjebacken.se

Synpunkter per post
Smedjebackens kommun
Omsorgsförvaltningen
777 81 SMEDJEBACKEN

Individ- och familjeomsorgen

Synpunkter kan skickas via e-post fou@smedjebacken.se

 

Synpunkter per post
Smedjebackens kommun
Familje- och utbildningsförvaltningen
777 81 SMEDJEBACKEN