Publicerad den

Afrikansk svinpest – smittad zon berör delar av Smedjebackens kommun

Uppdaterad information 230920: Här finns aktuell information och länkar om händelsen med Afrikansk svinpest .

Vildsvin

Uppdaterad information 230920: Samverkan fortsätter även denna vecka som varit och som kommer, skyltar kommer att sättas upp vid vägar in till den smittade zonen. Jordbruksverket meddelar att det har varit en stor uppslutning vid helgens sökande i området, ca 400 jägare har deltagit från bland andra jägare från kommunen

Jordbruksverket

400 jägare deltog i sökande efter kadaver i helgen. De uppdaterar ny information i frågor och svar allteftersom det kommer in. En bra sida att få mer information på. SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt har uppdaterad karta över hittade fynd i området samt information.

Jordbruksverket har aktuell information om händelsen, frågor och svar och aktuell karta.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt, aktuell information om händelsen, arbetet och karta Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Samverkan

Samverkan med olika myndigheter fortsätter även denna vecka. Det är samverkansmöten med bland andra Jordbruksverket, MSB, Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få aktuell lägesbild, lyfta frågor som vi får och ha en dialog om det fortsatta arbetet framöver. Vi samverkar på lokalt, regionalt och nationellt plan.

Skyltar

Inom kort kommer skyltar att sättas upp med text om att det är en smittad zon. Skyltarna kommer att sättas upp efter vägar som leder in i området. Det är FRG- Frivilliga resursgruppen som hjälper oss att sätta upp skyltarna. Skyltarna är framtagna av Jordbruksverket.

Träff med regionen

I veckan som varit har vi haft en träff med Region Dalarna på plats i kommunhuset. Där fördes en dialog om läget på kort och långsikt. Hur påverkar och kommer det att påverka kommuninvånarna, företagare, (jord- och skogsbruk, markentreprenörer m.fl.) föreningar, kommunens och bolagens verksamheter nu och framöver?

Beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen där kommunchef, trygghetschef, räddningschef, beredskapssamordnare och kriskommunikatör ses kontinuerligt och får en gemensam lägesbild. Ett bra forum där vi ser vilka insatser behöver göras och vilka personer/verksamheter som behöver kontaktas.

___________________________________________

Uppdaterad 230912: Under gårdagen deltog Fredrik Rönning och Susanne Hedman-Jensen i ett möte tillsammans med berörda kommuner, landshövdingar och landsbygdsministern för att diskutera läget, framtida behov, samverkan med mera.

Kommunens trygghetschef, Carl-Fredrik Norgren har samlat ansvariga i kommunens olika verksamheter för att informera om det vi vet samt fånga upp frågor som kan behövas tas vidare till andra myndigheter för att få svar. Frågor som berörs är bland annat, akuta händelser som rör blåljus (räddningstjänst, ambulans, polis), vattenläckor med mera.

______________________________________

Uppdaterad information 230908 kl. 18.30 Under dagen har kommunchefen, trygghetschef, beredskapssamordnare, räddningschef, kriskommunikatör och miljö- och byggchefen deltagit i olika möten med andra myndigheter och berörda kommuner för att skapa sig en tydligare lägesbild över händelsen. Samverkansgrupper har startats upp och Fagersta kommun har gått upp i stab. Åtgärder har också skett i kommunens och bolagens verksamheter med bland annat att inte utföra planerade arbeten i området.

Kommunchef Susanne Hedman-Jensen: - Det vi gör nu är att förhindra att smittan ska sprida sig. Därför är det av yttersta vikt att vi följer restriktionerna att inte vistas i skog och mark inom zonen för att minska smittspridning.

Den smittade zonen rör sydöstra delen av kommunen. Jordbruksverket har upprättat tillsammans med Fagersta kommun en operativ central. Jaktlag på 25 personer kommer att påbörja sökverksamhet i området.

Vi har tätt kontakt med andra kommuner/myndigheter och följer händelseutvecklingen.

Kartan som visar den smittade zonen är samma som tidigare. Det vill säga den som finns på Jordbruksverkets webbplats.

Informationsträff i Fagersta och Norberg - se träffarna

Fagersta kommun och Norbergs kommun har haft informationsträff för allmänheten som går att ta del av på Fagerstas webbplats samt på Norbergs kommun. På plats deltog Jordbruksverket, SVA, Jägarförbundet och kommun. Ett bra sätt att få veta mer om händelsen.

Informationsträffen i Fagersta 11/9 Länk till annan webbplats.

Informationsträff i Norberg 12/9 Länk till annan webbplats.

Tips!

Jordbruksverket har aktuell information om händelsen, frågor och svar och aktuell karta. Länk till annan webbplats.

SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt, aktuell information om händelsen, arbetet och karta Länk till annan webbplats.

Information på engelska - SVA Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta Jordbruksverket på : fraga@jordbruksverket.se

_____________

6 september hittades afrikansk svinpest i ett prov från ett dött vildsvin strax söder om Fagersta. Jordbruksverket har fattat ett beslut om att fastställa en smittad zon som påverkar de sydöstra delarna Smedjebackens kommun.

Jordbruksverket har fattat beslut om att fastställa en smittad zon samt vilka åtgärder och begränsningar som gäller i zonen.

För Smedjebackens kommuns del påverkas den aktuella zonen den sydöstra delen av kommunen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Den drabbar inte människor eller andra djur. Däremot kan smittan spridas genom att föra med sig virus på skor, redskap och fordon. Därför är restritioner och återgärder beslutade för att minska spridningen.

Restriktioner

Restriktioner är förhindra smittspridning både i det drabbade området samt utanför zonen. Därför gäller följande inom den smittade zonen:

  • Jaktförbud, som gäller alla typer av jakt på alla arter av vilt.
  • Aktiviteter som inkluderar sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar där människor vistas i skog och mark, exempelvis svampplockning och bärplockning.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Att släppa hundar lösa.
  • Fordon och maskiner som har använts inom lantbruk och skogsbruk inom den smittade zonen måste rengöras och desinficeras innan de får flyttas ut ur zonen.
  • Den som håller tamgrisar inom den smittade zonen måste bland annat se över biosäkerheten och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller upplever ökad dödlighet

Källa: Jordbruksverket

Läs mer på Jordbrukverkets hemsida för mer information om åtgärder och hur det påverkar området. Jordbrukets hemsida om afrikansk svinpest. Länk till annan webbplats.

Tigrinja

ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ።

ኣብ ፋገርሽታ ዝሞተ ናይ በረኻ ሓሰማ መርመራ ምስ ተገበረሉ ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ ተረኺብዎ። እዚ ሕማም እዚ ከቢድ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ንሓሰማ በረኻን ሓሰማታትን ኢዩ ዘጥቅዕ።ንሰባት ኮነ ንኻልኦት እንስታትን ግን ኣይጥቅዕን ኢዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋብ ሕጂ ብኸመይ ናይ ሽወደን ተላቢዑ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። መላእ ፋገርሽታ ኣብ ዝተላበዐት ዞባ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኢያ ዘላ እዚ ማለት ከኣ ኣብ ጫካ ምህላው ወይ ምኻድ ክልኩል ኢዩ ማለት ኢዩ።

Somaliska

Qandhada Doonfaarka ee Afrika

Qandhada doonfaarka ee afrika wuxuu ku dhacaa qaasatan doofarada iyo doofaarada doorka joogo.

Caadi ahaaan kuma dhaco dadka iyo xaywaanada kale. Cudurka faafidiisa wali ma joogsan lamana oga siduu ku yimid cudurka.

Fagersta ayey noqotay meesha laga helo cudurka. Sidaas awgeed waxaa laga mamnuucay ilagu socdo keymaha ama duurka.

Arabiska

حُمى الخنازير الأفريقية

تم اكتشاف حُمى الخنازير الأفريقية في عيّنة من خنزير بري في مدينة فاغيشتا .

حُمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي خطير يصيب الخنازير البرية والخنازير المُدجّنة، لكنه لا يصيب الإنسان أو الحيوانات الأخرى.

ليس من الواضح حالياً كيف جاءت العدوى إلى السويد.

إن منطقة فاغشتا بأكملها هي منطقة مُصابة بالعدوى، مما يعني أنه يُمنع التواجد في الغابة.

Sidan senast uppdaterad: