Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Säkerhet & kris

Smedjebackens kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i. Detta ställer stora krav på att kommunen och dess förvaltningar och bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder.

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Smedjebackens kommun, kommer kommunen att lämna information på Smedjebacken.se

Kriswebb för Dalarna

Vid en krissituation som berör många människor i länet kommer även information att finnas på länets kriswebb, www.dalarna.se/kriswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sidan uppdateras då av bland andra räddningstjänster, polis, Landstinget Dalarna och Länstyrelsen Dalarna.

Kriswebben kan även aktiveras vid mindre händelser i länet eller landet då länstryelsen bedömer att det finns behov av information

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-13
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Kansliavdelningen
Lars Andersson
Säkerhetschef/Beredskapssamordnare
Tfn: 0240-66 01 11
kommun@smedjebacken.se

Räddningstjänsten
Peter Danielsson
Räddningschef
Tfn:0240-66 03 95
rtj@smedjebacken.se

Dataskyddsombud:
Christer Granqvist dataskyddsombud@smedjebacken.se

Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken