Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

SBA

Vad är SBA?

SBA står för systematiskt brandskyddsarbete vilket betyder
att alla kontinuerligt skall arbeta och dokumentera sitt
brandskyddsarbete för att förhindra bränder och andra olyckor.

Vissa ägare av objekt skall dessutom lämna in en skriftlig redo-
görelse för brandskyddet.

SBA ger en helhetssyn

Genom att ge ut ett allmänt råd 2004:3 har Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap förtydligat "Lagen om skydd mot olyckor" och angett att
nyttjande- rättshavare och ägare av byggnader och andra anläggningar ska
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

- Det systematiska brandskyddsarbetet är ett sätt att metodiskt skapa
  ordning och reda på sina brandskyddsfrågor.

- Det systematiska brandskyddsarbetet ska enligt rådet omfatta
  dokumentation samt rutiner för egenkontroll och utbildning av
  personalen.

Systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas av alla och i alla verksamheter.

Hur arbetar man med systematiskt brandskydd?
   
Här får du exempel på ett sätt att genomföra SBA steg för steg .
Sätt ambition och mål med arbetet.

1. Ledningen tar beslut om en brandskyddspolicy.

2. Upprättar en brandskyddsorganisation och fördelar ansvar.

3. Gör en plan för utbildning och övning.

4. Gör en riskinventering, upprätta regler, rutiner och instruktioner.

5. Upprätta en brandskyddsbeskrivning.

6. Skapa ett kontrollsystem för de organisatoriska brandskyddsåtgärderna
   samt för brandtekniska installationer

7. Dokumentera brandskyddet.

8. Skapa rutiner för uppföljning.

Vems är ansvaret?

Ansvaret för att din arbetsplats är trygg och säker ur
brandskyddssynpunkt åligger fastighetsägaren och
nyttjanderättshavaren.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten

Tfn: 0240-66 03 94
Fax: 0240-710 03
rtj@smedjebacken.se