Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens uppgift

Samordningsansvar


Vid en krissituation har kommunen ansvar för att verksamheten samordnas mellan frivilligorganisationer, företag och myndigheter som verkar i kommunen.

Risk och sårbarhetsanalyser


För varje mandatperiod skall kommunen fastställa en handlingsplan för hur en extraordinär händelse skall hanteras. Planen skall grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera vid en krissituation.

Utbildning och övning


För att vara väl förberedd skall kommunen regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän.

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-14
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Kansliavdelningen
Lars Andersson
Beredskapssamordnare

Tfn:0240-66 01 11
lars.andersson@smedjebacken.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Vasagatan 17,  Smedjebacken

Postadress:
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken