Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Krisledningsnämnd

Kommunerna är skyldiga att inrätta en Krisledningsnämnd ( Lag 2006:544länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om Kommuners och Landstings åtgärder vid extraordinära händelser). Varje enskild kommun avgör krisledningsnämndens befogenheter. Syftet är att skapa möjligheter till snabba beslut i en extrem situation. I Smedjebacken är kommunstyrelsens arbetsutskott utsedd till krisledningsnämnd.

Vid en kris kan krisledningsnämnden ta över ansvaret för alla verksamheter som finns i kommunen och därmed besluta om nödvändiga åtgärder. Nämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. I Smedjebacken biträds nämnden av en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar.

För innevarande mandatpersiod består krisledningsnämnden av följande personer:

Krisledningsnämnd
Fredrik Rönning (S)Ordförande
Ingemar Hellström (S)Vice ordförande
Calle Morgården (MP) 
Jan Tholerus (C) 
Lotta Gunnarsson (M) 

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-14
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Kansliavdelningen
Lars Andersson
Beredskapssamordnare

Tfn:0240-66 01 11
lars.andersson@smedjebacken.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Vasagatan 17,  Smedjebacken

Postadress:
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken