Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Medborgardialog

Smedjebackens kommun och polisen ska teckna medborgarlöfte om hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska prioriteras i kommunen. Det sker i syfte att komma närmare medborgarna och er syn på tryggheten i Smedjebackens kommun. Därför är era synpunkter viktiga som underlag i arbetet med framtagande av medborgarlöftet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-27
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Kansliavdelningen
Lars Andersson
Säkerhetschef/Beredskapssamordnare
Tfn: 0240-66 01 11
kommun@smedjebacken.se