Smedjebackens kommun, till startsida

Åter igen brandrisk och eldningsförbud

Nu råder åter eldningsförbud i samtliga dalakommuner. Det torra och varma vädret gör att brandrisken kommer bestå eller öka under helgen.

Både nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner går nu ut med uppmaning till allmänhet och skogsbrukare om att vara extra försiktiga.

– Var extra försiktig utomhus med allt som kan orsaka en brand. Under de extremt torra förhållanden som råder på många håll just nu så kan det räcka med en gnista, från till exempel en röjsåg eller en cigarett, för att starta en brand, säger Johan Erikson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Det är alltså inte tillåtet att elda eller grilla utomhus i skog och mark, t.ex. på kommunens iordningställda grillplatser, vid badplatser, m.m. och det är inte tillåtet att använda engångsgrillar.

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus. Placera grillen på en säker plats i trädgården och ha släckutrustning nära tillhands.

För att få aktuell prognos kan man ringa Räddningstjänstens automatiska telefonsvarare på telefon 023-48 88 62. Prognosen uppdateras dagligen ca kl. 08:15.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information