Smedjebackens kommun, till startsida

Idag 5 december klockan 15 provar vi VMA

(Viktigt Meddelande till Allmänheten)

Med hjälp av VMA-systemet (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan vi nå stora grupper av människor i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka,
kan allmänheten varnas inom tätorten genom varnings-
signalen "Viktigt meddelande".

Signalen ljuder i 7 sekunder därefter följer 14 sekunders
tystnad, detta upprepas under minst 2 minuter.

  • gå inomhus.
  • stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • lyssna på lokalradion i P4 i första hand, för mer information.
  • läsa den aktuella informationen som läggs in på den här hemsidan.

När faran är över startas signalen "Faran över", en cirka
30 sekunders lång signal.

Signalen "Viktigt meddelande" och "Faran över" provas kl 15.00
första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.
Information ges i radion även vid prov.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-05
Webbredaktör: Cecilia Otterberg