Smedjebackens kommun, till startsida

Regler kring eldning på den egna fastigehet

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Elda trädgårdsavfall på den egna fastigheten i Smedjebackens kommun..

34 § Kompostering eller eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Trädgårdsavfall som uppkommer vid skötsel av tomtmark till en- och två-familjshus och som inte komposteras får lämnas till återvinningscentral.
(texen tagen från Föreskriften om hantering av hushållsavfall)

Föreskriften i sin helhet kan du läsa härPDF (pdf, 620.2 kB)

Brandriskprognoslänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information