Smedjebackens kommun, till startsida

Upphävande av eldningsförbud

Beslut

Kommunen beslutar att upphäva beslut 2020-06-12 om eldningsförbud. Upphävandet gäller från och med 2020-06-29.

Kommunens bedömning

Kommunen bedömer, efter samverkan med Räddningstjänsten Dalamitt, att det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla eldningsförbudet och beslutet ska därmed upphävas.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-29
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information