Smedjebackens kommun, till startsida

Upphävande av eldningsförbud i
Smedjebackens kommunBeslut

Kommunen beslutar att upphäva beslut 2020-05-30 om eldningsförbud. Upphävandet gäller från och med 2020-06-06.

Kommunens bedömning

Kommunen bedömer, efter samverkan med Räddningstjänsten Dalamitt, att det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla eldningsförbudet och beslutet ska därmed upphävas.

Peter Danielsson
Räddningschef

Kom ihåg
Du som eldar har alltid ansvaret för att det sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och grannar, var förberedd med släckutrustning, placera elden på ett strategiskt säkert ställe. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-06
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information