Smedjebackens kommun, till startsida

Upphävande av eldningsförbud i Smedjebackens kommun

Beslut

Kommunen beslutar att upphäva beslut 2020-05-29om eldningsförbud. Upphävandet gäller från och med 2020-06-02.


Kommunens bedömning

Kommunen bedömer, efter samverkan med Räddningstjänsten Dalamitt, att det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla eldningsförbudet och beslutet ska därmed upphävas.

Upplysningar om eldning utomhus finns på kommunens webbplats.

www.smedjebacken.se/raddningstjänsten

Peter Danielsson
Räddningschef

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-29
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information

Här kan du skriva in mer information...