Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Översvämning

Samordning av åtgärder

Länstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvsamordningsgrupp samordnar de åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Information om vattenflöden och prognoser för länet

SMHI och Vattenregleringsföretaget lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på www.dalarna.se/kriswebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid vårflod och höga flöden i länet.

Vårflod

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.


Tips för fastighetsägare

Som fastighetsägare är det viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Läs mer på: Kommunernas, länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-28
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Säkerhet & kris

Lars G Andersson

Tfn:0240-66 01 11

lars.andersson@smedjebacken.se