Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

POSOM broschyrer

Vad är POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande när det
händer olyckor och katastrofer. En frivillig organisation som en
extra resurs vid akuta och oväntade händelser med uppgift att
lindra och förebygga psykisk ohälsa.

Du kan läsa mer i broschyren "Vad är POSOM"PDF (pdf, 298.3 kB)

Du som hjälper

Grundläggande principer för krisstöd har som mål:

1. Förstärka den drabbades känsla av säkerhet och trygghet
2. Bidra till att lugna
3. Stärka känslan av självtillit och tillit till samhällets förmåga
4. Stärka samhörigheten med andra drabbade och
närstående
5. Stärka de drabbades känsla av hopp.

Du kan läsa mer i broschyren "Du som hjälper"PDF (pdf, 254.2 kB)

Du som drabbats

När vi upplever en händelse utöver våra föreställningar hör det till
vår natur att vi reagerar. Vi reagerar alla, somliga mer andra mindre.
Det är en del i vårt sätt att ta till oss det som hänt och bearbeta detta.
Den här skriften vänder sig till dig som upplevt det svåra och till dig
som vän, anhörig till en drabbad person. Det är bra att känna till att
en kär vän inte håller på att bli psykiskt sjuk utan att det är en mycket
normal reaktion på en onormal situation.

Du kan läsa mer i broschyren "Du som drabbats"PDF (pdf, 279.1 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

POSOM

Lasse Andersson
Ordförande

Tfn: 0240-66 01 11

Mer information

Är du intresserad av att bli stödperson, kontakta ordförande Lasse Andersson