Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Handlingsplan för POSOM


Vårt moderna samhälle är sårbart och orsakerna till det är flera. Här kan nämnas att fler bor i tätorter, infrastrukturen har ändrats och antalet transporter med varor och människor efter våra vägar har ökat.

Men även en förändrad familjesocial struktur och en ökad sekularisering bidrar till att den enskilda individen blir mer sårbar.

Många människor kan komma att drabbas vid en och samma olycka antingen som skadad eller som anhörig/vän till den skadade.

Allt detta ställer krav på sociala hjälp- och stödfunktioner och ökar behovet av en organisation som kan träda i verksamhet vid inträffade händelser såväl i fred som under beredskap och krig.

Kommunen har därför beslutat att bygga upp en kommunal beredskapsplan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer för särskilda händelser.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

POSOM

Lasse Andersson
Ordförande

Tfn:0240-66 01 11

Mer information

Är du intresserad av att bli stödperson kontakta ordförande  Lasse Andersson

Handlingsplanen

HandlingsplanPDF (pdf, 216.3 kB)