Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Räddningstjänsten


 

________________________________________________________________________

Om du ska elda en majbrasa

Att tända en majbrasa på Valborg är en trevlig och mysig tradition som ska vårdas. Traditionen medför dock risker för både person- och egendomsskador, så det gäller att som vanligt vara försiktig när du handskas med eld.

Att elda utomhus efter mörkrets inbrott är normalt sett inte tillåtet. Ett undantag från detta görs dock under valborgsmässoafton. Om det är mycket torrt i skog och mark eller kraftig blåst kan det - trots att det är valborg - råda eldningsförbud. Ring kommunens Räddningstjänst för att få reda på om eldningsförbud råder.

Följande punkter är viktiga att uppfylla vid eldning av majbrasa:

Ansvaret
Utse en person som ansvarar för uppbyggnaden av brasan och en som är säkerhetsansvarig under bränningen. Generellt sett är den som tänder brasan ansvarig för bränningen.

Tillstånd
Majbrasa inom bostadskvarteret får ske med försiktighet och på eget ansvar. Markägarens tillstånd skall alltid inhämtas. Eldning på allmän plats som ingår i officiellt arrangemang (annonseras)kan fordra tillstånd som sökes hos polismyndigheten. Kontakta polismyndigheten på 114 114 för att ta reda på om tillstånd krävs i ert fall.

Placering och avstånd
Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader, bostäder eller vägar. Brasan ska anläggas på okänslig mark såsom grus eller naturjord.

Material i majbrasan
Lämpligt material i brasan är torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Du får enligt kommunens renhållningsföreskrifter inte elda något annat avfall. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen.

Under eldningen
Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Tänk på risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material.

Vid all eldning utomhus skall den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om problem uppstår vid bränningen.

Då majbrasan brunnit klart
Lämna ej elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre.

Ring Räddningstjänsten för frågor och anmälan av majbrasor på
telefon nummer: 0240-66 03 94 eller
maila på: rtj@smedjebacken.se

_________________________________________________________________

Varning för gräsbränder


Gräsbränder uppstår främst på  våren, efter snösmältningen men innan grönskan frodas. Bränder startar och sprids lätt i det torra fjolårsgräset och därför bör man iaktta försiktighet vid eldning utomhus under gräsbrandrisksäsongen.
Gällande gräsbrandrisker: vänligen kontakta Räddningstjänsten i berörd kommun på grund av regionala skillnader.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om gräs- och skogsbränder

_________________________________________________________________

Hur stor är risken för gräsbränder där du bor?

På sidan Din Säkerhet kan du bland annat läsa om gräsbrandrisker där du bor.

Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster_________________________________________________________________

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Med Krisinformation.se:s mobilapplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan läsare dessutom få information om kriser i sitt närområde till mobilen.

_________________________________________________________________

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-18
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten

Tfn:0240-66 03 94
Fax: 0240-710 06
rtj@smedjebacken.se

Besöksadress:
Kyrkogatan 21
777 30 Smedjebacken

Följ oss på Facebook

.

Hjärtstartare i Smedjebacken och Söderbärke

.

I Smedjebacken och Söderbärke finns hjärtstartare uppsatta på olika ställen. Vart de finns kan man läsa i dokumentet Hjärtstartare

HjärtstartarePDF (pdf, 87.4 kB)

.

Senaste larmen

2019-04-18 larm kl. 08:35 Brand ute- terräng skogsbrand Hagge

2019-04-17 larm kl. 19:17 brand i byggnad Nordansjö

2019-04-17 larm kl. 17:29 Brand ute-terräng gräsbrand Nyfors mot Kloten

2019-04-16 larm 23:19 Automatlarm Ovako.

2019-04-16 larm kl. 22:48 Brand i byggnad Hagge, vid ankomst visade det sig var en skogsbrand. 

2019-04-16 larm kl. 13:59 Automatlarm Ovako Bar AB

2019-04-15 larm kl. 14:53 Brand i byggnad-mindre uthus Vanhäll

2019-04-14 larm kl. 16:34 Brand ute-terräng Lilla Tolvsbo

2019-04-14 IVPA-larm Smedjebacken

2019-04-13 larm kl. 08:48 Brand i fordon Ovako.

2019-04-12 IVPA-larm Smedjebacken

2019-04-07 IVPA-larm Smedjebacken

2019-04-06 larm kl. 05:01 Hinder på vägen Lv 635

2019-04-05 larm kl. 18:29 Trafikolycka flera fordon Vibberbovägen

2019-04-04 larm kl.10:29 Automatlarm Allégatan Smedjebacken

2019-04-03 larm kl. 22:04 Automatlarm/gaslarm Ovako

2019-04-02 larm kl. 21:21
Soteld Stora Tolvsbovägen Söderbärke

2019-04-02 IVPA-larm Smedjebacken

2019-04-01 Befälslarm kl. 15:00 Bärhjälp Söderbärke


Alla larm