Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Att jobba som deltidsbrandman

Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar och samtidigt ett engagemang i samhället. Vill du rädda liv, egendom och miljö? Då kanske jobbet som deltidsbrandman skulle kunna vara något för dig.

I Sverige finns cirka 600 orter med deltidsanställd personal i beredskap dygnet runt alla årets dagar. Totalt finns det cirka 12500 deltidsanställda brandmän/kvinnor i Sverige. Du blir som deltidsanställd brandman/kvinna i kommunen en viktig resurs för medborgarnas säkerhet och trygghet. Din kunskap är också en ovärderlig tillgång i din huvudanställning och i din hemmiljö. Att vara deltidsbrandman/kvinna betyder att du ingår i en grupp med gott kamratskap och fin laganda. Dagens räddningstjänst gör mycket mer än att rycka ut till bränder. Räddningstjänsten rycker också ut till trafikolyckor, drunkningsolyckor, djurlivräddning, skogsolyckor, kemikalieolyckor, översvämningar, stormskador, ras samt IVPA-larm ( i väntan på ambulans )

En deltidsbrandman har en annan ordinarie arbetsgivare, det vill säga man är bara brandman när det är larm. Det innebär att man har tillåtelse från sin ordinarie arbetsgivare att åka iväg på larm när man har beredskap. För att arbeta som deltidsbrandman krävs att man har god hälsa och kondition och klarar en test på ett rullband vid en belastning av 200 watt i sex minuter med full utrustning samt bo och arbeta inom ett begränsat område från brandstationen. Man ska infinna sig på brandstationen och kunna åka i väg på larm inom 5 minuter.

När man har fått anställning som deltidsbrandman genomgår man en grundutbildning, en så kallad preparandkurs under två veckor. På preparandkursen går man igenom hur man arbetar som brandman på en deltidsstation, man går även igenom utrustningen och hur man använder den samt får en utbildning i rökdykning. Man blir sedan placerad i ett arbetslag som reserv ( pool tjänst). Därefter, när plats finns, går man en utbildning på någon av MSB:s ( Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ) skolor, där man får en fördjupad utbildning om hur man arbetar som brandman. Utbildningen är uppdelad på tre respektive två veckor på skola med ca. 40 timmars hemstudier däremellan. Efter räddningsinsatsutbildning ingår man i ett arbetslag på sin Räddningstjänst. Som deltidsbrandman har man möjlighet att vidareutvecklas sig i olika områden.

Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar, man får en gedigen utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår, man får möjlighet att ta lastbilskörkort mm. Man ingår i ett sammansvetsat arbetslag tillsammans med andra deltidsbrandmän och deltidsförmän, vilket innebär kamratskap och en mängd roliga och intressanta aktiviteter.

Övning och fortbildning
Övning och fortbildning sker sedan kontinuerligt mestadels i den egna kåren med minst 50 övningstimmar per år.

Fysisk träning
Man har rätt till fyra betalda fystimmar per månad. Kravet är att träningen utgår från räddningsstation.
 
Ersättning
Beredskapsersättning och annan timersättning utgår enligt kollektivavtal.
 
Beredskap
Du har beredskap var fjärde vecka med start måndag morgon klockan 08.00.
 
Utryckning  
När personsökaren larmar skall du som deltidsbrandman/kvinna vara utryckningsklar inom max fem minuter. Inom denna tid ska du ta dig till brandstationen, byta om till utryckningskläder och bilen skall vara på väg.
 
Anställning  
För att få anställning måste du ha en god fysisk och psykisk status, vara simkunnig och ha känsla för lagarbete. Personlig lämplighet avgörs genom ett antal olika tester och läkarundersökningar.
 
Huvudarbetsgivare  
Det krävs att du lämnar intyg från huvudarbetsgivare, att du får lämna din arbetsplats för larm och viss övningsverksamhet samt ledighet för de kompetensutbildningar som erfordras.
 
Körkort
B körkort är ett krav, C körkort är en merit. Om du inte har C kort så finns det möjlighet att arbetsgivaren bekostar detta.
 

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-29
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten

Tfn: 0240-66 03 94
Fax: 0240-710 06
rtj@smedjebacken.se