Smedjebackens kommun, till startsida

Larm 2013

300. 2013-12-30 larm kl: 15:42. Soteld,
Söderbärke.

299. 2013-12-29 IVPA-larm Smedjebacken

298. 2013-12-27 larm kl:18:15 Bärhjälp

297. 2013-12-27 IVPA-larm Smedjebacken

296. 2013-12-26 larm kl 16:30 Stort larm
Hagge skola

295. 2013-12-26 IVPA-larm Smedjebacken

294. 2013-12-22 IVPA-larm Smedjebacken

293. 2013-12-18 larm kl. 14:00 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken.

292. 2013-12-17 larm kl. 15:50 Automatlarm
Bergaskolan Smedjebacken.

291. 2013-12-14 Stort larm 19:23 Trafikolycka singel
Jobsbo, Smedjebacken

290. 2013-12-13 IVPA-larm, Smedjebacken.

289. 2013-12-11, larm kl 17:39. Brand i byggnad,
Smedjebacken.

288. 2013-12-11 IVPA-larm, Smedjebacken.

287. 2013-12-11 IVPA-larm, Smedjebacken.

286. 2013-12-09 larm kl. 10:46 Befälslarm,
Bärhjälp

285. 2013-12-09 larm kl. 08:00 Automatlarm
AGA Gas AB Smedjebacken

284. 2013-12-08 larm kl. 18:20 Automatlarm
AGA Gas AB Smedjebacken

283. 2013-12-08 larm kl. 13:19 Automatlarm
AGA Gas AB Smedjebacken

282. 2013-12-08 larm kl. 11:55 Automatlarm
AGA Gas AB Smedjebacken

281. 2013-12-08 larm kl. 10:41 Automatlarm
AGA Gas AB Smedjebacken

280. 2013-12-06 larm IVPA-larm Söderbärke

279. 2013-12-06 larm kl,16:28 Befälslarm bärhjälp
Smedjebacken

278. 2013-12-06. larm kl 00:13 Automartlarm
Rastahyttan Smedjebacken.

277. 2013-12-05, larm kl 17:57. Trafikolycka singel
Rv 66 Läsarbo, Söderbärke.

276. 2013-12-05 IVPA-larm Smedjebacken

275. 2013-12-03 Larm kl. 06:21 Brand i byggnad,
Vanbo Herrgård, Smedjebacken

274. 2013-12-01 IVPA-Larm, Smedjebacken

273. 2013-11-30 larm kl.07:45 Brand i byggnad
Spjutsbo, Smedjebacken

272. 2013-11-29 larm kl. 00.01 Brand i byggnad
Getbo, Smedjebacken

271. 2013-11-22 IVPA-larm Söderbärke

270. 2013-11-22 IVPA-larm Smedjebacken

269. 2013-11-21 larm kl. 10:56 Automatlarm
Brustorpet Söderbärke.

268. 2013-11-19 larm kl. 10:24 Automatlarm
Kyrkskolan Söderbärke.

267. 2013-11-15 larm kl.08:38 Trafikolycka
singel personbil Rv 66 Söderbärke

266. 2013-11-14larm kl 16:45. Trafikolycka
Rv 66, Huggnora.

265. 2013-11-14, larm kl 14:30. Automatlarm
Väderbacken, Smedjebacken.

264. 2013-11-13 larm kl. 14:31 Trafikolycka
mindre fordon lv. 636 Kölnäs Smedjebacken

263. 2013-11-13 larm kl. 09:45 Automatlarm
Vinsboskolan Morgårdshammar.

262. 2013-11-12 larm kl 16:05 Automatlarm
Väderbacken Smedjebacken

261. 2013-11-12 larm kl 14:00 Automatlarm
Allégården Smedjebacken

260. 2013-11-11 larm kl 13:35 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

259. 2013-11-10 IVPA-larm Smedjebacken

258. 2013-11-07 larm kl. 13:00 Brand ute,
Söderbärke

257. 2013-11-02 IVPA-larm, Smedjebacken.

256. 2013-11-02 larm kl. 05:30 Sanering trafikolycka
Getbo, Smedjebacken

255. 2013-11-01 larm kl.14:15 Brand i byggnad
Björsjö.

254. 2013-10-30 larm kl. 21:30 Stort larm,
trafikolycka rv66, Björsbo 

253. 2013-10-29 larm kl. 16:55 Stort larm,
containerbrand Söderbärke.

252. 2013-10-29 larm kl. 15:31 Automatlarm
Bergaskolan Smedjebacken

251. 2013-10-29 larm kl. 09:31 Automatlarm
Hedgården Söderbärke

250. 2013-10-27 Larm 02:32 Brand i vedhög
Oxvägen Smedjebacken

249. 2013-10-26 IVPA-larm

248. 2013-10-25 larm kl. 02:32 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

247. 2013-10-22 04:49 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

246. 2013-10-20 IVPA-larm, Smedjebacken.

245. 2013-10-19, larm kl 21:12. Automatlarm
Gruppboende Hagbacken, Smedjebacken.

244. 2013-10-18 IVPA-larm, Smedjebacken

243. 2013-10-18 IVPA-larm, Smedjebacken

242. 2013-10-17, larm kl 03:43. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken.

241. 2013-10-17 IVPA-larm Smedjebacken

240. 2013-10-14 IVPA-larm Smedjebacken

239. 2013-10-14 larm kl. 13:12 Trafikolycka
lastbil/personbil Rv66 mellan Söderbärke och Smedjebacken

238. 2013-10-12 IVPA-larm Smedjebacken

237. 2013-10-11 larm kl. 13:12 Trafikolycka singel,
Lernbo Smedjebacken

236. 2013-10-10 larm kl. 15:03 Automatlarm
ridhuset Väderbacken, Smedjebacken

235. 2013-10-10 IVPA-larm Smedjebacken

234. 2013-10-09 IVPA-larm Söderbärke

233. 2013-10-07 larm kl 18:57. Bygdebrand,
Malingsbo.

232. 2013-10-05 IVPA-larm, Smedjebacken.

231. 2013-10-04 IVPA-larm, Smedjebacken.

230. 2013-10-02 larm kl 18:52. Bygdebrand
Malingsbo.

229. 2013-09-22 larm kl 04:44. Bygdebränder,
Malingsbo.

228. 2013-09-21 larm kl 02:18. Bygdebrand,
Malingsbo.

227. 2013-09-19 IVPA-larm, Smedjebacken

226. 2013-09-18 larm kl 19:03. Soteld,
Söderbärke.

225. 2013-09-18, larm kl 04:03. Bygdebrand
Tolvsbo, Söderbärke.

224. 2013-09-15 IVPA-larm Söderbärke

223. 2013-09-14 larm kl. 11:45 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken

222. 2013-09-14 IVPA-larm Söderbärke

221. 2013-09-11 larm kl. 10:34 Automatlarm
Munkbogården, Smedjebackens

220. 2013-09-07 IVPA-larm Smedjebacken

219. 2013-09-06 Larm 13:40 Automatlarm Ovako
Smedjebacken

218. 2013-09-06 IVPA-larm Söderbärke

217. 2013-09-05 IVPA-larm Söderbärke

216. 2013-09-03 IVPA-larm Smedjebacken

215. 2013-09-01 IVPA-larm Söderbärke

214. 2013-09-01 Larm kl 01:35 Brand ute-fordon
Smedjebacken

213. 2013-08-31 Larm kl 21:36 Totallarm brand i byggnad
Lernbo, Smedjebacken

212. 2013-08-29 Larm kl 18:21 Totallarm brand i byggnad
Tolvsbo

211. 2013-08-28 Larm kl 22:24 Automatlarm
Hagbacken Smedjebacken

210. 2013-08-27 Larm kl 19:54 Markbrand
Industrivägen, Vad

209. 2013-08-27 larm kl. 10:07 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken

208. 2013-08-26 larm kl14:08 Trafikolycka singel,
Lv 635 före Getbo, Smedjebacken

207. 2013-08-26 larm 10:49 Markbrand Getön.

206. 2013-08-25, larm kl. 06:26. Bärhjälp
till Lättambulans, Smedjebacken.

205. 2013-08-24 IVPA-larm, Smedjebacken.

204. 2013-08-23 lVPA-larm Smedjebacken

203. 2013-08-23 larm kl. 13:00 Bilbrand
Söderbärke

202. 2013-08-23 IVPA-larm, Smedjebacken

201. 2013-08-21 IVPA-larm, Söderbärke.

200. 2013-08-20 IVPA-larm Smedjebacken

199. 2013-08-18 larm kl. 15:30 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken

198. 2013-08-18 larm IVPA-larm. Smedjebacken

197. 2013-08-17 larm IVPA-larm Smedjebacken

196. 2013-08-16 larm kl 16:44 Automatlarm
Allegården Smedjebacken

195. 2013-08-16 larm kl.09:40 Trafikolycka singel
Gamla Jobsbovägen Smedjebacken

194. 2013-08-15 larm kl,20:11 Automatlarm
Fritidsgårdem Morgårdhammar.Smedjebacken

193. 2013-08-15 IVPA-larm Söderbärke

192. 2013-08-15 larm kl. 11:42 Automatlarm
Stegelbackens skola, Smedjebacken

191. 2013-08-14 IVPA-larm Söderbärke

190. 2013-08-13Larm 09:37 Automatlarm
Ovako Bar AB Smedjebacken

189. 2013-08-08 Larm 16:31 Automatlarm
Brustorpet 13 Söderbärke

188. 2013-08-08 larm kl. 11:02 Automatlarm
Ovako Smedjebacken.

187. 2013-08-07 larm kl. 21:34 Utsläpp farligt ämne,
Smedjebacken

186. 2013-08-07 17:39 Automatlarm
Brustorpet Söderbärke

185. 2013-08-06 larm kl. 09:18 Automatlarm,
höglarm gasol Ovako Smedjebacken

184. 2013-08-04 01:05 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

183. 2013-08-03 12:31 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

182. 2013-08-03 IVPA-larm Smedjebacken

181. 2013-08-01 IVPA-larm Smedjebacken

180. 2013-08-01 larm kl. 09:30 Bärhjälp
Smedjebacken

179. 2013-07-31 IVPA-larm Smedjebacken

178. 2013-07-30 larm kl. 10:25 Provlarm (fellarm)
Kyrkogatan 2 Smedjebacken

177. 2013-07-28 IVPA-larm Söderbärke

176. 2013-07-28 IVPA-larm, Söderbärke.

175. 2013-07-27, larm kl 18:19. Automatlarm
Bangatan, Smedjebacken.

174. 2013-07-27, larm kl 12:58. Skogsbrand
Uvberget, Smedjebacken.

173. 2013-07-26, larm kl 22:09. Automatlarm
Solhöjden, Smedjebacken.

172. 2013-07-26 IVPA-larm, Smedjebacken.

171. 2013-07-26, larm kl 12:36. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken.

170. 2013-07-26, larm kl 11:22. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken.

169. 2013-07-26, larm kl 10:14. Automatlarm
Vad skola.

168. 2013-07-25, larm kl 23:53. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken.

167. 2013-07-25, larm kl 22:38. Automatlarm
Kyrkskolan, Söderbärke.

166. 2013-07-25, larm kl 21:39. Automatlarm
Fridhems dagis, Smedjebacken.

165. 2013-07-25, larm kl 21:39. Automatlarm
Stegelbackens skola, Smedjebacken.

164. 2013-07-25, larm kl 21:35. Automatlarm
Bangatan, Smedjebacken.

163. 2013-07-25, larm kl 21:35. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken.

162. 2013-07-25, larm kl 21:10. Automatlarm
Solhyttan, Söderbärke.

161. 2013-07-25, larm kl 14:52. Automatlarm
Ovako Smedjebacken.

160. 2013-07-25, larm kl 12:57. Gräsbrand
Vad.

159. 2013-07-25 IVPA-larm Söderbärke.

158. 2013-07-23 IVPA-larm Smedjebacken

157. 2013-07-21 larm kl. 10:36 Automatlarm
Ovako

156. 2013-07-20 larm kl. 03:56 Befälslarm
Munkbogården

155. 2013-07-19 larm kl. 12:02 Chefslarm

154. 2013-07-18 IVPA-larm Smedjebacken

153. 2013-07-18 larm kl. 13:06 Befälslarm

152. 2013-07-16 IVPA-larm Smedjebacken

151. 2013-07-16 larm kl 10:48 Automatlarm
Solhöjden

150. 2013-07-15 larm kl 08:13 Automatlarm
OVAKO

149. 2013-07-13 larm kl 15:30 Befälslarm
Undersökning

148. 2013-07-12 Larm kl. 21:49 Totallarm
Brand i byggnad Moga

147. 2013-07-11 IVPA-larm Smedjebacken

146. 2013-07-11 IVPA-larm Kolpebo

145. 2013-07-10 IVPA-larm Malingsbo

144. 2013-07-09 larm kl 19:35 Skogsbrand
Spjutsbo

143. 2013-07-09 larm kl. 04:05 Inbrottslarm Rtj

142. 2013-07-07 06:05 Trafikolycka
Singelolycka Sörbo

141. 2013-07-06 IVPA-larm Smedjebacken

140. 2013-07-03 larm kl. 11:43 Trafikolycka
Rv66 Vanbo Söderbärke

139. 2013-07-02 11:21 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken

138. 2013-07-02 IVPA-larm Söderbärke

137. 2013-06-27 IVPA-larm Smedjebacken.

136. 2013-06-27 IVPA-larm Smedjebacken

135. 2013-06-25 IVPA-larm Smedjebacken

134. 2013-06-23 larm kl. 09:59 Befälslarm
Bergaskolan Smedjebacken

133. 2013-06-22 IVPA-larm Smedjebacklen

132.2013-06-22 IVPA-larm Söderbärke

131. 2013-06-22 IVPA-larm Smedjebacken

130. 2013-6-22 larm kl. 00:21 Båtbrand
Gladtjärn, Smedjebacken

129. 2013-06-21 larm kl. 11:08 Befälslarm
Vinsboskola Smedjebacken (återställning larm)

128. 2013-06-20 larm kl. 14:00 Automatlarm
Vasagatan (provlarm)

127. 2013-06-20 larm kl. 13:28 Automatlarm
Väderbacken (provlarm)

126. 2013-06-19 larm kl.20:47 Befälslarm
Morbergsvägen.

125. 2013-06-18 larm kl.11:33 Bärhjälp
Ringvägen Söderbärke.

124. 2013-06-16 larm kl. 13:07 Trafikolycka Mc
Gläfse Söderbärke

123. 2013-06-12 larm kl. 04:03 Automatlarm
Fritidsgården Morgårdshammar.

122. 2013-06-08 IVPA-larm. Söderbärke

121. 2013-06-05 IVPA-larm Smedjebacken

120. 2013-06-02 IVPA-larm Smedjebacken

119. 2013-05-30 IVPA-larm Smedjebacken.

118. 2013-05-30 larm kl 17:21. Trafikolycka Singel,
Vad Söderbärke

117. 2013-05-24 larm kl 18:59 Bärhjälp
Vasagatan Smedjebacken

116. 2013-05-24 larm kl. 13:37 Automatlarm
Ovako Bar AB Smedjebacken

115. 2013-05-24 larm kl. 12:37 Automatlarm
Ovako Bar AB Smedjebacken

114. 2013-05-24 larm kl. 04:58 Automatlarm
Ovako Bar AB Smedjebacken

113. 2013-05-21 IVPA-larm Smedjebacken

112. 2013-05-20 Befälslarm
Sanering vägbana, Snöåvägen.

111. 2013-05-20 larm 10:15 Automatlarm
Haggeskola.

110. 2013-05-19 IVPA-larm Söderbärke

109. 2013-05-19 IVPA-larm Smedjebacken

108. 2013-05-18 Stort larm Trafikolycka singel RV66

107. 2013-05-18 IVPA-larm Smedjebacken

106. 2013-05-17 IVPA-larm Smedjebacken

105. 2013-05-15 IVPA-larmSmedjebacken

104. 2013-05-13 IVPA-larm Smedjebacken

103. 2013-05-13 larm kl. 00:23 Lyfthjälp
Starbo, Smedjebacken

102. 2013-05-08 larm kl. 13:13 Automatlarm
Solhyttan Söderbärke

101. 2013-05-07 larm kl. 15:06 Bärhjälp
Smedjebacken

100. 2013-05-07 larm kl. 11:05 Bärhjälp
Smedjebacken

099. 2013-05-06 larm kl. 14:19
Person fastklämd, Vad/Sörbo Söderbärke

098. 2013-05-06 larm kl 04:23. Totallarm "Gläntan"
Smedjebacken.

097. 2013-05-05 IVPA-larm, Smedjebacken.

096. 2013-05-04 IVPA-larm, Smedjebacken.

095. 2013-05-03 larm kl 17:27. Gräsbrand
S Bisen, Malingsbo.

094. 2013-05-03 larm kl 17:14. Lyfthjälp Hagge.

093. 2013-05-03 IVPA-larm.
Återkallades innan ankomst skadeplats.

092. 2013-05-03 larm kl. 10:56 Gräsbrand
Viksnäs, Söderbärke

091. 2013-05-02, larm kl 15:33. Gräsbrand
Stenbäcken, Smedjebacken.

090. 2013-05-01 IVPA-larm, Söderbärke.

089. 2013-04-28 larm kl. 17:13 Gräsbrand
Sörbo, Söderbärke

088. 2013-04-28 larm kl. 15:58 Gräsbrand
Björsjö, Smedjebacken

087. 2013-04-28 IVPA-larm Söderbärke

086. 2013-04-27 larm kl. 14:25 Gräsbrand
Korsheden, Söderbärke

085. 2013-04-25 larm kl. 07:57 Automatlarm
Vinsboskola Morgårdshammar

084. 2013-04-24 larm kl. 13:57, Automatlarm
Vimsboskola Morgårdshammar.

083. 2013-04-22 larm kl. 12:25 Stort larm,
räddning, Morgårdshammar

082. 2013-04-19 IVPA-larm Smedjebacken

081. 2013-04-16 larm kl. 11:13 Undersökning röklukt i villa,
Smedjebacken

080. 2013-04-14 larm kl. 09:14 Trafikolycka
Rv66 Söderbärka

079. 2013-04-12 IVPA-larm Smedjebacken

078. 2013-04-12 IVPA-larm Harnäs

077. 2013-04-06 larm kl 01:26 Automatlarm
Fritidsgården M-H, Smedjebacken.

076. 2013-04-05 Larm kl 10:02 Brand i byggnad,
Bäverstigen Smedjebacken.

075. 2013-04-04 Larm kl 21:15 Totallarm brand ute
Söderbärke.

074. 2013-04-04 IVPA-larm, Söderbärke.

073. 2013-04-04 larm kl 17:07 Automatlarm
Stegelbackens skola, Smedjebacken.

072. 2013-04-03 IVPA-larm Smedjebacken

071. 2013-04-03 larm kl. 09:00 Bärhjälp Lernbo

070. 2013-04-01 IVPA-larm Smedjebacken

069. 2013-03-27 IVPA-larm Söderbärke

068. 2013-03-26 IVPA-larm Smedjebacken

067. 2013-03-26 IVPA-larm Smedjebacken

066. 2013-03-24, larm kl 10:21 Djurlivräddning
Söppenmyren,Smedjebacken.

065. 2013-03-23, larm kl 23:10 Bygdebrand,
Björsbo.

064. 2013-03-23IVPA-larm, Smedjebacken.

063. 2013-03-22 IVPA-larm Smedjebacken

062. 2013-03-20IVPA-larm, Smedjebacken.

061. 2013-03-19 larm kl 17:32.
Soteld Lernbo, Smedjebacken

060. 2013-03-18 larm kl. 18:00 Bärhjälp
åt ambulans, Söderbärke

059. 2013-03-18 larm kl. 09:04 Automatlarm,
Morgårdshammar södra.

058. 2013-03-17 IVPA,Smedjebacken

057. 2013-03-16 larm kl:20.05 Soteld
Alsingsväg, Smedjebacken.

056. 2013-03-16 larm kl:06.53 Förstärkningslarm.
Fagersta.

055. 2013-03-14 IVPA-larm Söderbärke

054. 2013-03-11 larm kl. 14:35 Automatlarm
Solhyttan Söderbärke

053. 2013-03-11 larm kl. 11:31 Bilbrand Vasagata
Smedjebacken

052. 2013-03-10 IVPA-larm, Smedjebacken

051. 2013-03-08 IVPA-larm, Smedjebacken

050. 2013-03-07 larm kl. 11:18. Brand i byggnad
Malingsbo

049. 2013-03-03 IVPA-larm Smedjebacken

048. 2013-02-28 larm kl. 13:00 Djurlivräddning
Hagge Smedjebacken

047. 2013-02-28 IVPA-larm Söderbärke

046. 2013-02-26 larm kl. 20:45 Bilbrand
Rv66 Smedjebacken

045. 2013-02-24 Larm kl. kl.09:17 Brand i byggnad
Ovako Bar AB Smedjebacken

044. 2013-02-23 IVPA-larm Smedjebacken

043. 2013-02-20 IVPA-larm Smedjebacken

042. 2013-02-17 IVPA-larm, Smedjebacken

041. 2013-02-17 Larm 09:50 Automatlarm Ovako

040. 2013-02-17 Larm 07:03 Befälslarm Söderbärke

039. 2013-02-13 Trafikolycka
Sörbo Söderbärke

038. 2013-02-12 Larm kl:21.19 Trafikolycka
Rv66 Viksberg, Smedjebacken .

037. 2013-02-11 IVPA-larm Smedjebacken 

036. 2013-02-10 IVPA-larm Smedjebacken

035. 2013-02-08 IVPA-larm Smedjebacken

034. 2013-02-07 IVPA-larm Söderbärke

033. 2013-02-05 IVPA-larm Söderbärke

032. 2013-02-04 IVPA-larm Smedjebacken 

031. 2013-02-04 IVPA-larm Smedjebacken

030. 2013-02-02 IVPA-larm Smedjebacken

029. 2013-01-31 IVPA-larm Smedjebacken

028. 2013-01-3 Larm kl. 09:35 Automatlarm
Fritidsgården Morgårdshammar Smedjebacken.

027. 2013-01-29 IVPA-larm Smedjebacken

026. 2013-01-29 IVPA-larm Smedjebacken

025. 2013-01-29 larm kl. 01:19 Automatlarm
Ovako Bar AB Smedjebacken

024. 2013-01-27 IVPA-larm Smedjebacken

023. 2013-01-25 larm kl. 12:05 Stort larm
utsläpp farligt ämne Smedjebacken

022. 2013-01-24 IVPA-larm Smedjebacken

021. 2013-01-23 Larm kl.09:50 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

020. 2013-01-23 Larm kl. 15:30 Brand i byggnad
Ovako,ställverk Smedjebacken

019. 2013-01-22. IVPA-larm, Söderbärke.

018. 2013-01-21 Larm kl. 11:29 Brand i byggnad
Granitvägen Smedjebacken

017. 2013-01-20 IVPA-larm Smedjebacken

016. 2013-01-18 IVPA-larm Smedjebacken

015. 2013-01-18 IVPA-larm Smedjebacken

014. 2013-01-17, larm kl. 21:52. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken.

013. 2013-01-17 IVPA-larm, Smedjebacken

012. 2013-01-17 Larm kl. 08:20 Automatlarm
Bergaskolan Smedjebacken

011. 2013-01-13 IVPA-larm, Smedjebacken.

010. 2013-01-12 Larm kl. 19:50. Bilbrand, Huggnora.

009. 2013-01-10 Larm kl. 14:28 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken 

008. 2013-01-10 Larm kl. 08:18 Automatlarm
Vinsboskola Smedjebacken

007. 2013-01-09 Larm 09:46 Automatlarm
Vinsboskola Smedjebacken

006. 2013-01-09 Larm 09:17 Automatlarm
Vilmorens industriområde Smedjebacken

005. 2013-01-08 IVPA-larm Smedjebacken

004. 2013-01-06 Larm kl.13:59 Befälslarm
Bärhjälp Smedjebacken

003. 2013-01-03 Larm kl. 16:04 Befälslarm
Bärhjälp Hagge

002. 2013-01-02 IVPA-larm Söderbärke

001. 2013-01-02 IVPA-larm Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-07
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten

Lasse Andersson

Tfn:0240-66 03 95
E-post: rtj@smedjebacken.se

Mer information