Smedjebackens kommun, till startsida

Larm 2015


243. 2015-12-31 Larm kl.15:50
Automatlarm Korsnäbben

242. 2015-12-31 IVPA-larm Smedjebacken

241. 2015-12-30 larm kl. 10:58
Drunkningstillbud Söderbärke/Vad

240. 2015-12-29  IVPA-larm, Söderbärke

239. 2015-12-24 larm kl. 13:00.
Bygdebrand Grenandervägen, Smedjebacken.

238.
2015-12-24 larm kl. 08:07.
Automatiskt brandlarm fritidsgården M-H, Smedjebacken.

237.
2015-12-24 IVPA-larm Söderbärke.

236. 2015-12-22 IVPA-larm, Smedjebacken

235. 2015-12-22 larm kl. 09:11 Trafikolycka singel,
Kolpebo, Söderbärke

234. 2015-12-21 larm kl.22:19 Automatlarm
Ovako Smedjebacken

233. 2015-12-18 larm kl. 19:58 Automatlarm
Vanhäll Smedjebacken

232. 2015-12-18 IVPA-larm Smedjebacken

231. 2015-12-14 larm kl. 18:10 Brand/soteld Haggevägen,
Smedjebacken

230. 2015-12-12 larm kl.12:46 Automatlarm Gläntan,
Smedjebacken

229. 2015-12-09 larm kl. 10:11 Automatlarm
Solhyttan Söderbärke

228. 2015-12-08 larm kl. 07:56 Förstärkningslarm Skärsläckare, brand i byggnad Harnäs.

227. 2015-12-05 IVPA-larm Smedjebacken

226. 2015-12-04 larm kl. 17:14 Träd över vägen
mellan Björsjö och Snöån.

225. 2015-11-30 larm kl. 19:20 Bärhjälp Smedjebacken

224. 2015-11-30 IVPA-larm Söderbärke

223. 2015-11-27 larm kl. 11:59, Automatlarm
Vårdcentralen Smedjebacken

222. 2015-11-26 IVPA-larm Söderbärke

221. 2015-11-25 IVPA-larm Söderbärke

220. 2015-11-25, larm kl. 01:24. Brand i byggnad
Korsheden, Söderbärke.

219. 2015-11-21 IVPA-larm Smedjebacken

218. 2015-11-20 larm kl. 11:28 Automatlarm Ovako

217. 2015-11-20 IVPA-larm Smedjebacken2015 11 21

216. 2015-11-17 larm kl. 09:14 Drunkningstillbud
Barken Bylandet Smedjebacken

215. 2015-11-17 Larm kl 04:40 Automatlarm, Ovako

214. 2015-11-15 IVPA-larm, Smedjebacken

213. 2015-11-15 Larm kl 00:33 Förmodad Brand, Söderbärke

212. 2015-11-13 Larm kl,22:26 Trafikolycka Vasatorget

211. 2015-11-13 Larm kl 01:17 Automatlarm, Ovako

210. 2015-11-11 larm kl. 15:41 Trafikolycka Rv66
mellan Söderbärke-Smedjebacken

209. 2015-11-11 larm kl.12:53 Trafikolycka, singel
Rv66 Lernbo.

208. 2015-11-10 IVPA-larm Söderbärke

207. 2015-11-07 IVPA-larm Söderbärke

206. 2015-11-05 larm kl. 23:22 Automatlarm
Solhöjden Smedjebacken

205. 2015-11-05 larm kl. 17:02 Brand i byggnad
Källängsvägen Morgårdshammar.

204. 2015-10-31 IVPA-larm, Smedjebacken.

203. 2015-10-31 larm kl. 03:25. Brand ute- mindre fordon,
Smedjebacken.

202. 2015-10-30 larm kl. 06:54. Förstärkningslarm,
Ludvika.

201. 2015-10-29 IVPA-larm, Smedjebacken

200. 2015-10-28 IVPA-larm, Smedjebacken.

199. 2015-10-26 IVPA-larm, Söderbärke.

198. 2015-10-25 Larm 16:44 Automatlarm
Vasatorget Smedjebacken

197. 2015-10-22 larm kl 16:45 Automatlarm, Ovako

196. 2015-10-20 larm kl 21:06 Trafikolycka, singel
Rv66 Smedjebacken

195. 2015-10-16 IVPA-larm Smedjebacken

194. 2015-10-15 IVPA-larm Smedjebacken

193. 2015-10-10 larm kl. 04:16 Trafikolycka
Haggevägen, Räfsnäs

192. 2015-10-10 IVPA-larm Vibberbo, Smedjebacken

191. 2015-10-09 larm kl. 21:22 Utsläpp farligt ämne,
Åsmansbo

190. 2015-10-07 larm kl. 01:29  Brand ute,
Getbo Smedjebacken.

189. 2015-10-05 larm kl. 16:09 Automatlarm
Ovakohallen Smedjebacken.

188. 2015-10-04 larm kl. 14:02. Automatlarm
Ovako, Smedjebacken

187. 2015-10-04 IVPA-larm, Söderbärke.

186. 2015-10-03 IVPA-larm, Söderbärke

185. 2015-10-03 IVPA-larm, Smedjebacken

184. 2015-10-01 larm kl. 14:52. Trafikolycka
Nya Ågatan, Smedjebacken.

183. 2015-10-01 larm kl. 14:57 Brand ute, bilbrand
Åsmansbo Smedjebacken

182. 2015-09-30 larm kl. 10:50 Förmodad vattenlivräddning
södra Barken, Söderbärke.

181. 2015-09-29 IVPA-larm Söderbärke

180. 2015-09-26 larm kl. 03:29 Befälslarm,
bärhjälp Smedjebacken.

179. 2015-09-22 larm kl. 15:40 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken

178. 2015-09-17 larm kl. 01:00 Trafikolycka singel
Parkvägen/Grenandervägen Smedjebacken

177. 2015-09-16 larm kl. 16:57 Automatlarm
Ovako Bar AB

176. 2015-09-15 larm kl. 09:24 Automatlarm Bergaskolan,
Smedjebacken

175. 2015-09-15 larm kl. 08:47 Trafikolycka singel Rv 66

174. 2015-09-12 IVPA-larm Smedjebacken

173. 2015-09-10 larm kl. 16:54 trafikolycka,
singel på tågräls Vad, Söderbärke

172. 2015-09-09 larm kl. 17:01 Brand i arbetsmaskin Ovako

171. 2015-09-09 larm kl.13:30 Automatlarm
Aktivitetshallen Söderbärke

170. 2015-09-09 IVPA-larm Smedjebacken

169. 2015-09-06 IVPA-larm Smedjebacken

168. 2015-09-04 larm kl. 13:59 Automatlarm
Ovako Bar AB

167. 2015-09-02, larm kl. 21:26 Resurslarm
skärsläckare till brand i villa.

166. 2015-09-01, larm kl 18:35. Automatlarm
Gläntan, Smedjebacken. 

165. 2015-08-30 IVPA-larm Smedjebacken 

164. 2015-08-29 larm kl. 23:49  Katt i träd.

163. 2015-08-29 larm kl. 16:11 Automatlarm
Folkets Hus Smedjebacken

162. 2015-08-29 IVPA-larm, Smedjebacken

161. 2015-08-29 Kl 16:11 Automatlarm
Folkets hus, Smedjebacken

160. 2015-08-26 Kl 23:23 Automatlarm
Morgårdshammar

159. 2015-08-23 larm kl. 18:10 Brand ute
Lilla Ulvön Barken.

158. 2015-08-22 IVPA-larm Smedjebacken

157. 2015-08-22 Befäls-larm 13:43 Gräsbrand
Gunnars Smedjebacken

156. 2015-08-22 IVPA-larm Smedjebacken

155. 2015-08-21 IVPA-larm Smedjebacken

154. 2015-08-21 larm kl12:51 Bärhjälp Smedjebacken

153. 2015-08-20 larm kl. 16:16 Automatlarm Kyrkskolan
Söderbärke

152. 2015-08-19 larm kl. 17:59 Brand fordon,
Mogavägen Smedjebacken.

151. 2015-08-17 larm kl. 09:44 Automatlarm Vinsbo.

150. 2015-08-15 IVPA-larm10:16 Söderbärke

149. 2015-08-13 IVPA-larm Smedjebacken

148. 2015-08-12 larm kl. 11:07 Automatlarm Ovako Bar AB

147. 2015-08-11 01:40 Atomatlarm Ovako Bar AB
Smedjebacken

146. 2015-08-10 17:42 Automatlarm Morgårdshammar
Smedjebacken

145. 2015-08-10 IVPA-larm, Smedjebacken

144. 2015-08-08 IVPA-larm, Smedjebacken.

143. 2015-08-08 IVPA-larm, Smedjebacken.

142. 2015-08-07, larm kl 19:07. Automatlarm Folkets hus,
Smedjebacken.

141. 2015-08-01 IVPA-larm Fämyra

140. 2015-07-28 IVPA-larm Vibberbo

139. 2015-07-22 larm kl. 08:17 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken

138. 2015-07-20 IVPA-larm Lernbo

137. 2015-07-17 larm 22:17 Trafikolycka flera fordon
Smedjebacken

136. 2015-07-16 Automatlarm 12:58 Ovako Bar AB

135. 2015-07-13 IVPA-larm Smedjebacken

134. 2015-07-13 larm kl. 04:32. Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken.

133. 2015-07-10 IVPA-larm, Smedjebacken.

132. 2015-07-10 IVPA-larm, Smedjebacken.

131. 2015-07-10 IVPA-larm Söderbärke

130. 2015-07-10 IVPA-larm Söderbärke

129. 2015-07-07 IVPA-larm Smedjebacken

128.  2015-07-06 larm kl 21:59. Automatlarm
Allegården, Smedjebacken.

127. 2015-07-04 larm kl. 23:05 Vattenskada Sveavägen,
Smedjebacken

126. 2015-07-04 larm kl. 22:22 Vattenskada Allégården,
Smedjebacken

125. 2015-07-04 larm kl. 22:14 Hinder över Vilmorsvägen,
Smedjebacken

124.
2015-07-04 larm kl. 22:06 Vattenskada
Hovslagaregatan, Smedjebacken

123. 2015-07-04 larm kl. 22:01 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken

122. 2015-07-04 larm kl. 21:59 Vattenskada
Kaplansgatan, Smedjebacken

121. 2015-07-04 IVPA-larm Söderbärke

120. 2015-07-01 befälslarm kl. 20:42 Bil som läcker bensin Sveavägen Smedjebacken

119. 2015-06-29 IVPA-larm Smedjebacken

118. 2015-06-28 larm kl 16:34. Markbrand
Risön på sjön Barken, Smedjebacken.

117. 2015-06-27 IVPA-larm, Smedjebacken. 

116. 2015-06-25 larm kl. 07:04 Brand i byggnad, Uvbergsgatan,
Smedjebacken. Vattenånga som ryker då pannan kokat.

115. 2015-06-24 IVPA-larm Tolvsbo, Söderbärke

114. 2015-06-23 Automatlarm 20:46 Munkbogården servicehus
Morgårdshammar

113. 2015-06-23 Automatlarm16:26 Brand i fordon Ovako,
Smedjebacken

112. 2015-06-23 IVPA-larm, Smedjebacken

111. 2015-06-22 IVPA-larm, Söderbärke

110. 2015-06-20 IVPA-lam, Smedjebacken

109. 2015-06-19 Stort larm 23:16 Båt assistans,
Barken

108. 2015-06-19 Stort larm 22:17 Båt assistans,  
Barken

107. 2015-06-19 Total larm 15:40 Brand i byggnad,
Barkaräng

106. 2015-06-18 Stort larm 16:13 Sanering
läckage Diesel Söderbärke

105. 2015-06-07 Larm 18:59 Trafikolycka singel
Söderbärke

104. 2015-06-16 larm kl. 8:37 Övrigt, hjälp att dra upp
båt som ligger under vatten.

103. 2015-06-09 larm kl. 19:41 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken

102. 2015-06-09 larm kl. 08:47 Utsläpp farligt ämne,
sanering Rv66 Smedjebacken

101. 2015-06-01-larm kkl. 16:57 Träd över Rv66
Rastahyttan Smedjebacken.

100. 2015-05-31 IVPA- larm, Smedjebacken

099. 2015-05-30, larm kl 13:13. Automatiskt brandlarm,
Torggatan 5, Smedjebacken.

098. 2015-05-28 larm kl. 13:54 Skogsbrand Skathagsvägen,
Källänget Smedjebacken

097. 2015-05-27 IVPA-larm Smedjebacken

096. 2015-05-27 larm kl. 03:34 Markbrand Källvägen,
Smedjebacken

095. 2015-05-26 larm kl. 15:00 Markbrand Källvägen
Smedjebacken

094. 2015-05-26 larm kl 00:16. Trafikolycka Rv66,Lernbo.

093. 2015-05-17 larm kl 01:39 Bilbrand Kolares,
Smedjebacken.

092. 2015-04-16 IVPA-larm, Söderbärke

091. 2015-05-14IVPA-larm, Smedjebacken

090. 2015-05-13 IVPA-larm, Smedjebacken

089. 2015-05-12 larm kl. 15:20 Automatlarm
Munkbogårdens servicehus, Smedjebacken

088. 2015-05-10 larm kl. 21:47 Automatlarm
Korsnäbben, Smedjebacken

087. 2015-05-10 larm kl.00:24 Trafikolycka-singel
Lv 635 Smedjebacken

086. 2015-05-08 IVPA-larm Smedjebacken

085. 2015-05-06 IVPA-larm Smedjebacken

084. 2015-05-06 IVPA-larm Smedjebacken

083. 2015-05-04 Förstärkningslarm Ludvika

082. 2015-05-01 larm kl. 01:54 Brand ute,
Fallbyn Söderbärke

081. 2015-04-30 larm kl. 21:27 Brand ute,
järnvägsstationen Smedjebacken

080. 2015-04-29 IVPA-larm Smedjebacken

079. 2015-04-26 Larm kl 05:10 Automatlarm Ovako
Smedjebacken

078. 2015-04-25 VPA-larm, Smedjebacken

077. 2015-04-23 IVPA-larm Smedjebacken

076. 2015-04-23 IVPA-larm Smedjebacken

075. 2015-04-22 IVPA-larm Smedjebacken

074. 2015-04-21 larm kl. 03:41 Brand ute/skogsbrand
Moberget

073. 2015-04-20 Larm 05:09 Automatlarm
Smedjebacken

072. 2015-04-19 larm kl 15:55 Befälslarm, Smedjebacken.

071. 2015-04-19 larm kl 15:19 Markbrand
Bredsjöhytta, Smedjebacken.

070. 2015-04-19 IVPA-larm, Smedjebacken

069. 2015-04-18 IVPA-larm, Smedjebacken.

068. 2015-04-18 IVPA-larm, Smedjebacken.

067. 2015-04-17 larm kl. 12:14 Djurlivräddning
Söderbärke.

066. 2015-04-13 IVPA-larm Smedjebacken

065. 2015-04-12 Larm kl 16:08 Brand i byggnad Björsjö

064. 2015-04-12 Larm kl 12:44 Automatiskt brandlarm
Förskolan Sagan

063. 2015-04-11 Larm kl 06:14 Automatiskt brandlarm
Förskola Smedjebacken.

062. 2015-04-10 Larm kl 21:14 Brand i byggnad Hemshyttan

061. 2015-04-09 Larm kl 17:43 Stort larm, Djurlivräddning
Saxe, Söderbärke

060. 2015-04-09 IVPA-larm Söderbärke

059. 2015-04-08 larm kl. 13:56 Skogsbrand Fallet 6

058. 2015-04-08 Larm kl 01.02 Automatlarm
Ovako, Smedjebacken

057. 2015-04-06 IVPA larm, Smedjebacken

056. 2015-04-04 Larm kl:12:38 Trafikolycka Malingsbo

055. 2015-03-31 IVPA-larm Smedjebacken

054. 2015-03-31 larm kl 19:42 Brand i byggnad,
Söderbärke

053. 2015-03-31 Befäls-larm Bärhjälp till ambulans

052. 2015-03-29 Larm kl 21:10 Automatlarm,
Förskolan Sagan Smedjebacken

051. 2015-03-28 IVPA-larm Smedjebacken

050. 2015-03-26 IVPA-larm Smedjebacken

049. 2015-03-26 IVPA-larm Söderbärke

048. 2015-03-25 larm kl. 13:27 Automatlarm
Solhöjden, Smedjebacken

047. 2015-03-24 larm kl. 23:14 Brand i byggnad,
MVUS AB Morgårdshammar

046. 2015-03-24 Stort-larm 17:21, Olycksfall
Bäverstigen 6 Smedjebacken

045. 2015-03-22 Totallarm kl 09:51
Brand i byggnad Smedjebacken

044. 2015-03-19, larm kl 18:55.
Undersökning röklukt, Malmgatan Smedjebacken.

043. 2015-03-15 larm kl. 15:07 Bärhjälp
Smedjebacken

042. 2015-03-15 IVPA-larm Smedjebacken

041. 2015-03-14 kl 21:56 Stort larm, Trafikolycka
Åsmansbo

040. 2015-03-13 kl 20:37 Total larm, Brand i byggnad
Åsmansbo

039. 2015-03-12 kl 16:20 Stort larm, Markbrand
Smedjebacken

038. 2015-03-10 IVPA-larm Smedjebacken

037. 2015-03-06 IVPA-larm Smedjebacken

036. 2015-03-06 Total larm kl.10:08
Brand i byggnad Smedjebacken

035. 2015-03-05 IVPA-larm Smedjebacken

034. 2015-03-02 IVPA-larm Söderbärke

033. 2015-03-02 IVPA-larm Söderbärke

032. 2015-03-02 IVPA-larm Söderbärke

031. 2015-02-27 IVPA-larm Smedjebacken

030. 2015-02-25 Stort larm 11:58 Brand i byggnad
Mogavägen 16 Smedjebacken

029. 2015-02-19 IVPA-larm Söderbärke

028. 2015-02-19 IVPA-larm, Smedjebacken

027. 2015-02-17 IVPA-larm, Smedjebacken

026. 2015-02-15 larm kl 00:03 Sanering Drivmedel
Smedjebacken

025. 2015-02-14 IVPA-larm, Smedjebacken

024. 2015-02-14 IVPA-larm, Smedjebacken

023. 2015-02-12 larm kl. 09:30 Automatlarm
Smedjebackens Energi

022. 2015-02-11 IVPA-larm Söderbärke

021. 2015-02-11 larm kl. 11:42 Automatlarn Ovako

020. 2015-02-10 larm kl. 19:29 Automatlarm Ovako.

019. 2015-02-09 IVPA-larm Smedjebacken

018. 2015-02-05 larm kl. 21:56 Brand/röklukt villa
Brunnvägen Smedjebacken

017. 2015-02-04 IVPA-larm Smedjebacken

016. 2015-01-27 larm kl. 12:52 Bärhjälp Morgårdshammar

015. 2015-01-26 larm kl. 22:35
Soteld Gubbo, Smedjebacken

014. 2015-01-26 IVPA-larm Söderbärke

013. 2015-01-25 IVPA-larm Söderbärke

012. 2015-01-25 IVPA-larm Smedjebacken

011. 2015-01-23 IVPA-larm Smedjebacken

010. 2015-01-22 IVPA-larm Smedjebacken

009. 2015-01-22 IVPA-larm Smedjebacken

008. 2015-01-20, larm kl 11:34 Automatlarm
Solhöjden, Smedjebacken.

007. 2015-01-19 IVPA-larm, Smedjebacken

006. 2015-01-11 IVPA-larm, Smedjebacken

005. 2015-01-10 Larm kl. 15:52 Trafikolycka
singel mellan Ulfshyttan-Smedjebacken

004. 2015-01-09 Larm kl. 21:09 Automatlarm
Gäntan, Smedjebacken

003. 2015-01-06 Larm kl.04.45
Automatiskt brandlarm Väderbacken

002. 2015-01-05 Larm 17:30
Brand i byggnad, Viksberg

001. 2015-01-03 Stortlarm kl. 14:18
Djurlivräddning Smedjebacken


Sidan senast uppdaterad: 2017-01-23
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten
Mats Carlsson Byström

0240-66 03 81
rtj@smedjebacken.se

Mer information