Smedjebackens kommun, till startsida

Larm 2016

286. 2016-12-27 larm kl. 20:51 Automatlarm Ovako, Smedjebacken

285. 2016-12-27 IVPA-larm Smedjebacken

284. 2016-12-26 Befälslarm

283. 2016-12-26 IVPA-larm Smedjebacken

282. 2016-12-24 IVPA-larm Smedjebacken

281. 2016-12-20 larm kl. 12:37 Trafikolycka mellan Säter och Smedjebacken. Återkallade innan anmkomst.

280. 2016-12-20 larm kl. 10:55. Befälslarm lyfthjälp, Smedjebacken.

279. 2016-12-18 larm kl.15:42 Brand i byggnad VAD, Söderbärke

278. 2016-12-14 larm kl. 10:13 Brand ute-terräng mellan lilla och stora Lertjärn, Larsbo Söderbärke

277. 2016-12-14 IVPA-larm Smedjebacken

276. 2016-12-12 larm kl. 19:53 trafikolycka singel
v 635 Finnbo, Smedjebacken

275. 2016-12-12 larm kl. 14:19 Brand i byggnad, Vallvägen Smedjebacken

274. 2016-12-12 larm kl. 06:54 Trafikolycka singel Rv66 i höjd med Vanbo, Smedjebacken

273. 2016-12-11 Larm 06:13 Trafikolycka singel Rv 66 Lernbo
Smedjebacken

272. 2016-12-10 IVPA-larm Smedjebacken

271. 2016-12-10 IVPA-larm Smedjebacken

270. 2016-12-10 Larm 14:03
Automatlarm Ovako
Smedjebacken

269. 2016-12-08 Larm 17:14
Bärhjälp lättambulans

268. 2016-12-07 IVPA-larm Smedjebacken

267. 2016-12-07 Larm 00:02 Brand i byggnad
Lernbo, Smedjebacken

266. 2016-12-06 IVPA-larm Söderbärke

265. 2016-12-03 larm 16:47 Automatlarm Gläntan
Smedjebacken

264. 2016-12-02 larm 23:10 Brand i byggnad
Billsjön Söderbärke

263. 2016-12-02  larm 20:07 Automatlarm Uvbergsgatan 14
Smedjebacken

262. 2016-12-02 larm kl. 02:23 Automatlarm Ovako Bar AB Smedjebacken

261. 2016-11-28 larm 16:48, Automatlarm Barken Konferens Gladtjärn, Smedjebacken

260. 2016-11-27 larm kl. 07:37 Automatlarm
Gläntan, Smedjebacken.

259.
2016-11-26 IVPA-larm, Smedjebacken.

258.
2016-11-26 IVPA-larm, Smedjebacken.

257 2016-11-22 larm kl.11:08. Automatlarm
Solhyttan, Söderbärke.

256. 2016-11-21 IVPA-larm Smedjebacken

255. 2016-11-21 larm kl. 09:36 Automatlarm,
Vad skola Söderbärke

254. 2016-11-17 IVPA-larm Smedjebacken

253.
2016-11-16 larm kl. 17:47 Automatlarm 
Gläntan Smedjebacken

252. 2016-11-14 larm kl. 10:58 Automatlarm
Bergaskolan Smedjebacken

251. 2016-11-14 IVPA-larm Smedjebacken

250. 2016-11-13 IVPA-larm Smedjebacken

249. 2016-11-13 IVPA-larm Smedjebacken

248. 2016-11-10 larm kl. 13:03 Trafikolycka singel Viltkollission, Källängsvägen Smedjebacken 

247. 2016-11-10 IVPA-larm Smedjebacken

246. 2016-11-08 larm kl. 13:49 Trafikolycka singel, Tolvsbo Söderbärke.

245. 2016-11-04 larm kl. 09:11 Automatlarm Stegelbacken, Smedjebacken.

244. 2016-11-03 larm kl. 12:01 Automatlarm
Kyrkskolan Söderbärke.

243. 2016-11-01 IVPA-larm Smedjebacken

242. 2016-11-01 larm kl. 02:19 Brand ute i terräng, glöder i marken,
Nedre Läsarbo Söderbärke

241. 2016-10-31 IVPA-larm Smedjebacken

240. 2016-10-31 IVPA-larm Smedjebacken

239. 2016-10-30 IVPA-larm Söderbärke

238. 2016-10-28 IVPA-larm Söderbärke

237. 2016-10-28 larm kl.12:46. Bygdebrand, villa, rök i källaren, kommer från pannrummet. el-värme, Smedjebacken.

236. 2016-10-26 larm kl. 08:20 Utsläpp farligt ämne - drivmedel, Lastbil vält, diesel har runnit ut i ett dike. Rv66 Mårtsboäng, Söderbärke

235. 2016-10-24 larm kl. 18:51 Trafikolycka singel,
Björsjövägen Smedjebacken

234. 2016-10-22 IVPA-larm Smedjebacken

233. 2016-10-18 IVPA-larm Söderbärke

232. 2016-10-17 IVPA-larm Smedjebacken

231. 2016-10-16 larm kl. 02:48 Bilbrand,Moga Smedjbacken

230. 2016-10-15 larm kl. 17:08 IVPA-Larm

229. 2016-10-15 larm kl. 08:08 Brand i byggnad 
Saxenäs,Söderbärke.

228. 2016-10-14 larm kl. 09:38 Automatlarm
AGA-fabriken Ovako, Smedjebacken

227. 2016-10-14 larm kl. 01:45 Trafikolycka/älgkrock
Lv 233 Malingsbo, Söderbärke

226. 2016-10-13 larm kl. 15:50 Bärhjälp Söderbärke

225. 2016-10-10 IVPA-larm Söderbärke

224. 2016-10-10 larm kl. 14:01 Automatlarm
Ovako Bar AB

223. 2016-10-10 larm kl. 13:11 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken

222. 2016-10-09 Larm 08:22 Brand i byggnad
Van häll såg flislager

221. 2016-10-08 larm kl. 23:05 Brand ute i terräng,
Rv66 Söderbärke/Perhindersbo

220. 2016-10-08 IVPA-larm Smedjebacken

219. 2016-10-05 IVPA-larm Smedjebacken

218. 2016-10-05 larm kl. 08:15 Automatlarm Allégatan
Smedjebacken

217. 2016-10-05 Larm 07:07 Automatlarm Ovako Bar AB
Smedjebacken

216. 2016-10-04 larm kl. 11:01 Automatlarm Ovako Bar AB,
Smedjebacken

215. 2016-10-02 IVPA-larm Söderbärke

214. 2016-10-02 larm kl 17:00 Automatlarm
Solhöjden, Smedjebacken

213. 2016-09-28 IVPA-larm Smedjebacken

212. 2016-09-26 larm kl. 13:24 Automatlarm Ovako Bar AB, Smedjebacken

211. 2016-09-26 larm kl. 08:43 Automatlarm Ovako Bar AB,
Smedjebacken

210. 2016-09-24 IVPA-larm Smedjebacken

209. 2016-09-24 larm kl 10:38 Trafikolycka Rv66
Flera fordon

208. 2016-09-23 IVPA-larm Söderbärke

207. 2016-09-23 larm kl 15:04 Brand i byggnad
Vasagatan 18, Smedjebacken

206. 2016-09-23 larm kl 15:00 Automatlarm
Stegelbackens skola

205. 2016-09-21 IVPA-larm Smedjebacken

204. 2016-09-21-IVPA-larm Smedjebacken

203. 2016-09-19 IVPA-larm Smedjebacken

202. 2016-09-19 IVPA-larm Söderbärke

201. 2016-09-18 IVPA-larm Smedjebacken

200. 2016-09-18 IVPA-larm Björsjö

199. 2016-09-17 IVPA-larm Smedjebacken

198. 2016-09-17 kl.14:18 Automatlarm Folkets Hus, Smedjebacken.

197. 2016-09-16 kl.20:21 Trafikolycka MC, Gråkärret

196. 2016-09-16 IVPA-larm Söderbärke

195. 2016-09-15 larm kl. 12:57 Trafikolycka
Rv 66 Smedjebacken

194. 2016-09-12 larm kl. 14:26 Automatlarm Ovako

193. 2016-09-12 IVPA-larm Smedjebacken

192. 2016-09-10 larm kl. 14:18 Internt brandlarm villa.

191. 2016-09-09 IVPA-larm Smedjebacken 

190. 2016-09-07 IVPA-larm Söderbärke

189. 2016 09 04 IVPA-larm Söderbärke

188. 2016-09-03 IVPA-larm Smedjebacken

187. 2016-09-02 larm kl.13:01.
Automatlarm Ovako, Smedjebacken.

186. 2016-09-01 larm kl. 11:47.
Larm järnvägsolycka. Återkallades innan ankomst

185. 2016-08-30 IVPA-larm Smedjebacken

184. 2016-08-30 IVPA-larm Smedjebacken

183. 2016-08-29 larm kl. 17:11. Internt brandlarm Ovako,
Smedjebacken.

182. 2016-08-29 IVPA-larm Söderbärke

181. 2016-08-28 larm kl 18:49 Befälslarm, Djurlivräddning

180. 2016-08-27 larm kl 16:08 Brand ute på ö i Barken.

179. 2016-08-26 IVPA-larm Smedjebacken

178. 2016-08-25 IVPA-larm Smedjebacken

177. 2016-08-25 IVPA-larm Söderbärke

176. 2016-08-24 Larm kl 16:23 Trafikolycka Rv 66 Lernbo

175. 2016-08-22 Bärhjälp åt Lättambulansen, Vasagatan Smedjebacken

174. 2016-08-21 IVPA-larm Smedjebacken

173. 2016-08-19 IVPA-larm Söderbärke

172. 2016-08-19 IVPA-larm Söderbärke

171. 2016-08-18 Larm kl 23:04 Automatlarm Förvaltningshuset
Smedjebacken

170. 2016-08-18 larm kl. 10:50 Automatlarm Ovako, Smedjebacken

169. 2016-08-16 larm kl. 14:54 Brand ute - terräng Norsbro Smedjebacken

168. 2016-08-14 IVPA-larm Smedjebacken

167. 2016-08-14 IVPA-larm Smedjebacken

166. 2016-08-14 IVPA-larm Smedjebacken

165. 2016-08-14 IVPA-larm Söderbärke

164. 2016-08-13 IVPA-larm Söderbärke

163. 2016-08-06 IVPA-larm Smedjebacken

162. 2016-08-06 larm kl. 13:14. Lyfthjälp, Smedjebacken. 

161. 2016-08-04 IVPA-larm Smedjebacken

160 2016-08-02 IVPA-larm Smedjebacken

159. 2016-08-01 larm kl. 10:57 Automatlarm
Bergaskolan, Smedjebacken

158. 2016-07-31 larm kl 19:21 Markbrand
Saxtjärn

157. 2016-07-31 IVPA-larm Smedjebacken

156. 2016-07-29 IVPA-larm Söderbärke

155. 2016-07-29 IVPA-larm Söderbärke

154. 2016-07-28 IVPA-larm Söderbärke

153. 2016-07-27 IVPA-larm Smedjebacken

152. 2016-07-25 IVPA-larm Söderbärke

151. 2016-07-24 IVPA-larm Söderbärke

150. 2016-07-24 IVPA-larm Smedjebacken

149. 2016-07-24 larm kl. 09:24 Utsläpp farligt ämne
kommunalt vatten Söderbärke.

148. 2016-07-18 larm kl. 16:14 Automatlarm
Åbacken, Smedjebacken

147. 2016-07-17 IVPA-larm Smedjebacken

146. 2016-07-15 larm kl. 05:25 Trafikolycka,
singel Rv 66 mellan Söderbärke och Fagersta

145.2016-07-14 larm kl. 20:36 Brand i byggnad
Barkenvägen Smedjebacken

144. 2016-07-13 IVPA-larm 23:31, Smedjebacken

143. 2016-07-12 larm kl. 18:55 Lyfthjälp
Kornvägen Smedjebacken

142. 2016-07-12 larm kl. 16:03 Automatlarm
Gläntan, Smedjebacken

141. 2016-07-12 larm kl. 09:45, Befälslarm bärhjälp
Länsmansgatan Smedjebacken

140. 2016-07-11 larm kl. 18:00 Trafikolycka singel,
Rv66 Rastahyttan, Smedjebacken

139. 2016-07-10 larm kl. 19:55 Brand ute terräng/skogsbrand.
Lungt på plats, person som eldar ris.

138. 2016-07-09 larm kl. 21:34. Lyfthjälp, Smedjebacken.

137. 2016-07-09 larm kl. 00:16. Båtolycka Huggnorabron.
Återkallades innan ankomst skadeplats.

136. 2016-07-06  IVPA-larm Smedjebacken

135. 2016-07-03 Befälslarm kl. 10:48 Vatten i källare Vasagatan 26 Smedjebacken

134. 2016-06-30 larm kl 16:21Trafikolycka flera fordon 4-vägs korsning Jobsbo/Rånäsberget, Smedjebacken

133. 2016-06-29 larm kl. 15:54 Trafikolycka singel,
Rånäsberget, Smedjebacken

132. 2016-06-28 IVPA-larm Söderbärke

131. 2016-06-27 larm kl. 07:26 Trafikolycka flera fordon
Rv66 i höjd med Faltenberg

130. 2016-06-26 larm kl.13:08 Utsläpp farligt ämne Malingsbo

129. 2016-06-26 larm kl. 13:06 Automatiskt brandlarm Ovako

128. 2016-06-25 larm kl. 21:05 Trafikolycka, Malingsbo

127. 2016-06-25 IVPA-larm Smedjebacken

126. 2016-06-24 larm kl. 20:02 Stortlarm/IVPA Eftersök.

125. 2016-06-22 larm kl. 10:11 Gräsbrand,
Långholmen Söderbärke

124. 2016-06-21 IVPA-larm Söderbärke

123. 2016-06-20 larm kl. 06:48 Trafikolycka singel Rv 66
Smedjebacken

122. 2016-06-19 larm kl. 21:55 Automatlarm
Allégatan Smedjebacken

121. 2016-06-18 Befälslarm kl.0 21:41 Bärhjälp
Smedjebacken

120. 2016-06-18 Larm kl. 15:10, Trafikolycka singel
Söderbärke

119. 2016-06-17 Stort-larm kl. 16:38
Söderbärke

118. 2016-06-14 IVPA-larm Smedjebacken

117. 2016-06-12 IVPA-larm, Smedjebacken.

116. 2016-06-11 Larm kl. 22:40. Befälslarm, lyfthjälp Smedjebacken.

115. 2016-06-10 larm kl. 15:58. Trafikolycka Fösarbo Rv 66.

114. 2016-06-07 larm kl. 13:30 Brand ute - terräng Industrivägen Grängesberg. Förstärkningslarm till Rtj. Ludvika

113. 2016-06-05 IVPA-larm Smedjebacken

112. 2016-06-02 Bärhjälp 14:30 Morgårdshammar

111. 2016-06-02 larm kl. 11:42 Drunkningstillbud Barken Smedjebacken.

110. 2016-05-31 larm kl 16:44 Trafikolycka Kolpebo

109. 2016-05-30 larm kl. 08:58 Automatlarm Hagge skola
Smedjebacken 

108. 2016-05-29 larm kl 06:47 Automatlarm Ovako
Smedjebacken

107. 2016-05-28 IVPA-iarm Söderbärke

106. 2016-05-28 larm kl. 12:18 Auromatlarm Allégatan
Smedjebacken

105. 2016-05-26 IVPA-larm Smedjebacken

104. 2016-05-25 larm kl 08:47 Stort larm, Brand ute
Hagge, Smedjebacken

103. 2016-05-22 IVPA-larm Söderbärke

102. 2016-05-21 IVPA-larm Smedjebacken

101. 2016-05-18 larm kl. 10:13 Automatlarm Ovako Bar AB Smedjebacken 

100. 2016-05-18 IVPA-larm Smedjebacken

099. 2016-05-17 larm kl. 10:58 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken

098. 2016-05-16 larm kl. 23:31 Brand ute, fordon
vid Hagbacken i Smedjebacken

097. 2016-05-15 IVPA-larm Smedjebacken

096. 2016-05-14, larm kl.12:42.
Soteld Pollacksund, Smedjebacken.

095. 2016-05-14, larm kl. 02:31.
Soteld i Vad, Söderbärke.

094. 2016-05-13 larm kl. 21:19.
Trafikolycka singel Laggarbo, Söderbärke.

093. 2016-05-12 larm kl. 00:21,
Utsläpp farligt ämne, Smedjebacken.

092. 2016-05-10 IVPA-larm Smedjebacken.

091. 2016-05-10 larm kl. 18:53 Skogbrand
Gessberg, Smedjebacken

090. 2016-05-10 larm kl. 12:13 Automatlarm
Ovako Bar AB, Smedjebacken

089. 2016-05-09 IVPA-larm Smedjebacken

088. 2016-05-08 larm kl. 14:39 Gräsbrand
Frejgatan Smedjebacken

087. 2016-05-08 IVPA-larm Söderbärke

086. 2016-05-07 Larm kl 19:59 Totallarm,
Skogsbrand Frag

085. 2016-05-02 larm kl. 14:33 Automatlarm Ovako
Smedjebacken

084. 2016-05-01 IVPA-larm Smedjebacken

083. 2016-04-30 Larm kl 21:01 Stort Larm, Gräsbrand
Smedjebacken

082. 2016-04-29 larm kl. 17:44 Automatlarm Ovako, Smedjebacken

081. 2016-04-29 larm kl. 11:20 Automatlarn Ovako, Smedjebacken

080. 2016-04-28 Larm kl. 03:18 Automatlarm,
Ovako Smedjebacken

079. 2016-04-27 Larm kl. 23:04 Barnd i byggnad (röklukt) 
Söderbärke

078. 2016-04-27 Larm kl. 18:26 Automatlarm,  
Ovako Smedjebacken

077. 2016-04-26 Larm kl 04:52 Automatlarm, Gläntan
Smedjebacken

076. 2016-04-25 Larm kl. 12:52 Automatlarm, Fridhem
Smedjebacken

075. 2016-04-25 larm kl. 09:12 Djurlivräddning Malingsbo.

074. 2016-04-23 larm 10:19 Brand i byggnad
Nya Ågatan 21 Smedjebacken

073. 2016-04-21 Larm kl. 09:48 Bilbrand Vinarn
Smedjebacken

072. 2016-04-20 IVPA-larm Smedjebacken

071. 2016-04-19 IVPA-larm, Smedjebacken 

070. 2016-04-18 larm kl.14:38 Automatlarm
Ovako, Smedjebacken

069. 2016-04-11 larm kl. 11:14 Automatlarm
Hagge skola Smedjebacken

068. 2016-04-10 IVPA-larm Söderbärke

067. 2016-04-09 IVPA-larm Smedjebacken

066. 2016-04-06 IVPA-larm Söderbärke

065. 2016-03-28 Larm kl 18:58 Automatlarm, Gläntan

064. 2016-03-27 IVPA-larm Smedjebacken

063. 2016-03-27 Befälslarm 19:37 Brand ute Rv66
Smedjebacken

062. 2016-03-26 IVPA-larm Smedjebacken

061. 2016-03-25 Automatlarm 21:08 Reningsverket
Smedjebacken

060. 2016-03-25 Stort larm 14:24 Trafikolycka singel Rv 66

059. 2016-03-24 Bärhjälp 17:49 Smedjebacken

058. 2016-03-23 IVPA-larm Smedjebacken

057. 2016-03-22 IVPA-larm Söderbärke

056. 2016-03-22 larm kl. 07:53 Automatlarm reningsverket Bylandet, Smedjebacken

055. 2016-03-18 IVPA-larm, Smedjebacken.

054. 2016-03-18 Larm kl 09:59 Automatlarm Kyrkskolan, Söderbärke.

053. 2016-03-18 IVPA-larm, Söderbärke.

052. 2016-03-15 Larm kl. 19:57 Befälslarm.

051. 2016-03-15 Larm kl. 13:30 Automatlarm Gläntan, Smedjebacken.

050. 2016-03-12 IVPA-larm Smedjebacken

049. 2016-03-10 IVPA-larm Söderbärke

048. 2016-03-09 larm kl. 08:44 Trafikolycka singel lastbil Vibberbovägen Smedjebacken

047. 2016-03-08 Larm kl 06:40 Trafikolycka, Flera fordon
Smedjebacken

046. 2016-03-06 Larm kl 20:49 Automatlarm, Ovako
Smedjebacken

045. 2016-03-03 larm kl. 09:23 Automatlarm Flogberget
Lernbo, Smedjebacken

044. 2016-02-28 IVPA-larm Smedjebacken

043. 2016-02-28 IVPA-larm Smedjebacken

042. 2016-02-23 larm kl.00:40 Automatlarm/Gaslarm Ovako, Smedjebacken

041. 2016-02-22 larm kl.14:54 Automatlarm Ovako,
Smedjebacken

040. 2016-02-22 larm kl. 07:06 Automatlarm Ovako,
Smedjebacken

039. 2016-02-17, larm kl. 20:01 Automatlarm,
Gasollarm Ovako, Smedjebacken.

038. 2016-02-17 IVPA-larm Smedjebacken

037. 2016-02-17 larm kl. 01:41 Automatlarm Ovako

036. 2016-02-15 IVPA-larm Smedjebacken

035. 2016-02-15 larm kl. 08:42 Automatlarm
Kyrkskolan Söderbärke

034. 2016-02-14 larm kl. 17:44 Automatlarm
Jobsbo Vandrarhem

033. 2016-02-12 larm kl. 11:18 Automatlarm
Gläntan Smedjebacken

032. 2016-02-10 larm kl. 10:13 Automatlarm
Ovako, Smedjebacken

031. 2016-02-09 Larm kl 22:26 Stort Larm Sanering Rv66

030. 2016-02-09 Larm kl 20:39 Stort Larm Trafikolycka

029. 2016-02-08 IVPA-larm Smedjebacken

028. 2016-02-07 larm kl. 20:11 Automatlarm
Ovako Smedejbacken

027. 2016-02-06 larm kl.09:00 Utsläpp farligt ämne
Smedjebacken

026. 2016-02-04 larm kl. 21:15 Utsläpp farligt ämne,
Smedjebacken

025. 2016-02-04 IVPA-larm Söderbärke

024. 2016-02-04 IVPA-larm Smedjebacken

023. 2016-02-03 IVPA-larm Söderbärke

022. 2016-02-02 IVPA-larm Smedjebacken

021. 2016-01-30 IVPA-larm Smedejbacken

020. 2016-01-30 IVPA-larm Smedjebacken

019. 2016-01-27 IVPA-larm Söderbärke

018. 2016-01-27 larm kl.16:00 Automatlarm
Brusgatan Söderbärke

017. 2016-01-25 IVPA-larm Smdjebacken

016. 2016-01-24 IVPA-larm Smedjebacken

015. 2016-01-23 larm kl.23:17 trafikolycka flera fordon Rv66 Söderbärke.

014. 2016-01-21 IVPA-larm Söderbärke

013. 2016-01-18 larm kl. 16:17 Automatlarm Ovako

012. 2016-01-18 larm kl. 11:23 Automatlarm Haggeskola Smedjebacken

011. 2016-01-18 IVPA-larm, Smedjebacken.

010. 2016-01-17, larm kl. 14:28. Brand i byggnad Simonsbo, Smedjebacken.

009. 2016-01-13 larm kl. 14:49 Trafikolycka flera fordon Risgatan/Hamngatan Smedjebacken

008. 2016-01-12 larm kl. 07:37 Trafikolycka singel,
Söderbärke

007. 2016-01-11 larm kl 19:53 Trafikolycka singel,
Björsjövägen Smedjebacken

006. 2016-01-07 larm kl. 12:36 Automatlarm
Ovakohallen Smedjebacken

005. 2016-01-06 IVPA-larm Söderbärke 

004. 2016-01-06 larm kl. 09:30 Brand ute,
Backbyn Smedjebacken

003. 2016-01-05 IVPA-larm Smedjebacken

002. 2016-01-05 larm kl. 00:37 Bilbrand.
Kl. 00:43 Bygdebrand Larsbo, Smedjebacken

001. 2016-01-01 IVPA-larm kl. 01:15
Olycksfall Uvberget


Sidan senast uppdaterad: 2017-01-17
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Avdelning
Räddningstjänsten

Mats Carlsson Byström
0240-66 03 81
rtj@smedjebacken.se

Mer information