Smedjebackens kommun, till startsida

Utbildningar

Räddningstjänsten i Smedjebacken genomför utbildningar till
skolan, föreningar och företag.  Vi kan skräddarsy en
utbildning för just ditt företag.

Vi utbildar bl a i:

* Hjärt-, lungräddning
* Grundkurs i brandkunskap
* Brandskyddsansvarig (för SBA)
* Brandombud (för SBA)
_____________________________________________________________

Brandskyddsansvarig / brandskyddskontrollant

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det görs regelbundna kontroller av brandskyddet och att planera brandskyddsutbildningar för alla medarbetare.
Är det du som har ansvaret?  Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Här är kursen för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag/din organisation.

Målsättning


Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:
  • På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
  • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenser vidtagna åtgärder.
  • Ansvara för "tillsynsverksamheten" på företaget och ha kunskap om behovet av åtgärder före, under och efter en händelse.

Innehåll


Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som vilar på företaget och dess brandskyddsansvariga.

Målgrupp


Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

_____________________________________________________________

Heta arbeten


(svetsning, skärning och liknande brandfarligt heta arbeten)

Behöver Du och Din personal certifikat eller är det dags att förnya gamla certifikat?

Försäkringsbolagens krav enligt försäkringsvillkoren är att:

- den som utför brandfarliga "Heta Arbeten"
- den tillståndsansvarige
- den som är brandvakt

har genomgått kursen "Heta arbeten" och har giltigt certifikat.

______________________________________________________________

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-29
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten

Tfn: 0240-66 03 94
Fax: 0240-710 06
rtj@smedjebacken.se