Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Säker och trygg kommun

Smedjebackens kommun återcertifierades som säker och trygg kommun lördagen den 17 augusti 2013. Att arbeta med frågorna rörande säker och trygg kommun är ett långsiktigt arbete.

Certifieringen genomfördes på Folkets Hus där signering av certifikatet utfördes av Carin Runeson, kommunfullmäktiges ordförande, Lena Ludvigsson-Olafsen, ordförande Västerbergslagens hälso- och sjukvårdsberedning och av Aili Laasner Dr. CheifDoctor, Rapla County Hospital Estonia.

—Vi vill att kommuninvånarna som bor i Smedjebackens kommun ska känna att de bor i en kommun där man arbetar med dessa frågor som gör att man känner sig säker och trygg, säger Håkan Söderlund, folkhälsoplanerare.

Certifierade sedan 2006

Sedan 2006 är Smedjebackens kommun certifierad som en säker och trygg kommun utifrån WHO:s kriterier – A Safe Community. Under åren har man haft olika projekt inom området, säker och trygg bland annat:

Utbildning

Höja säkerhet genom exempelvis olika utbildningar för både barn, ungdomar och vuxna. Exempelvis så deltar skolans elever i dialog och fadderutbildningar. Räddningstjänsten genomför Flammys brandskola för elever där man pratar brandsäkerhet. Cope-utbildning för föräldrar till barn i åldern 0-16 år. Kommunen delar tillsammans med Landstinget Dalarna och Norrbärke sparbank ut cykelhjälmar till kommunens 1-åringar i samband med 1 års kontroll vid barnavårdscentralen (BVC).

Förebyggande drogarbete

Att förebygga alkohol och droger är ett område som kommunen vill fortsätta att arbeta inom, genom att arbeta aktivt med inställningen till alkohol och droger hos ungdomar och föräldrar.

Säkerhet för äldre

Bland äldre personer fortsätta det förebyggande arbetet att minska exempelvis fallskador. Här finns idag en frisk-fixare tillgänglig som bland annat hjälper till med att byta lampor eller gardin, så äldre personer slipper klättra på stolar eller pallar.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är ett annat område som man arbetar med. Här har kommunen infört "Rätt fart i staden" där hastighetsgränsen har sänkts till  i timmen inom tättbebyggt område men vid skolor/förskolor kvarstår  i timmen. Att utöka gång- och cykelvägar pågår för att skapa säkrare framfart. Sandpåsar finns att hämta under den kalla årstiden på olika platser i kommunen.

Belysning är också något som kommunen arbetar aktivt med. Här har det bytts ut armaturer som ska hålla längre samt att belysningen är av ett mer vitt sken som även gör att man ser vem man möter.

Fortsatt arbete

Efter återcertifieringen kommer kommunen fortsätta arbeta efter de sjuindikatorerna som WHO har formulerat för ”Säkra och Trygga kommuner”.

  1. En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen
  2. Långsiktiga och varaktiga program omfattande båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer
  3. Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper
  4. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker
  5. Program som är baserad på evidensbaserad tillgänglig statistik
  6. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar
  7. Fortgående deltagande i nationella och internationella ” Safe Community-nätverk”

Aili Laasner, Lena Ludvigsson-Olafsen och Carin Runeson

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-19
Webbredaktör: Mona Jansson