Smedjebackens kommun, till startsida

Nyheter

Ny fakturaadress och nya rutiner

Sedan den 15 mars 2018 har vi digitaliserad fakturahantering.

För att effektivisera den interna hanteringen av leverantörsfakturor har Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB
handlat upp skanning och automattolkning av leverantörsfakturor. Detta ställer nya krav på fakturans innehåll. Brev har gått ut till leverantörer angående nya rutiner och ny faktureringsadress.

Ny fakturaadress SEAB
Smedjebacken Energi AB
SE0001
Box 113
777 23 Smedjebacken

Ny fakturaadress SENAB
Smedjebacken Energi Nät AB
SN0001
Box 113
777 23 Smedjebacken


Mer information till er som skickar fakturor till Smedjebacken Energi & Vatten AB

 • Faktura ska alltid innehålla beställarens referenskod. Respektive beställare inom bolagen har sin egen referenskod.
 • Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Den från Smedjebacken Energi AB respektive Smedjebacken Energi Nät AB som gör en beställning är skyldig att lämna uppgifter till er om fakturaadress och referenskod vid inköp eller avrop. Saknas informationen uppmanar vi er att begära denna. Fakturorna ska skickas till respektive adress ovan.
 • Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.
 • I fältet ”Er referens” ska en 6-ställig kod anges som beställaren ska ange.


Fakturainnehåll

För att automattolkningen ska fungera bra så ska följande fält finnas på fakturan:

 • OCR-/fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Organisationsnummer/VATnummer/personnummer
 • Bankgiro-, Plusgiro- eller bankkontonummer

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig returneras den för komplettering innan betalning kan ske. Vi kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på grund av att ovanstående uppgifter saknas. Vid ny eller kompletterad faktura flyttar vi fram förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal.

Orderlösa fakturor

Telefoni och tidningsabonnemang är exempel på fakturor som skickas utan att en beställning gjorts. Ta då kontakt med din kontaktperson på Smedjebacken Energi AB respektive Smedjebacken Energi Nät AB alternativt ekonomiavdelningen så får du uppgifter om vilken referenskod som ska anges på fakturan.
______________________________________
Inga samlingsfakturor
Smedjebacken Energi AB vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Vid frågor kontakta oss:
E-post ekonomi@seab.smedjebacken.se
Telefon 0240-66 06 60

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-16
Webbredaktör: Marie Wennerström