Smedjebackens kommun, till startsida

Nyheter

Planeringen för obemannad återvinningscentral avbryts tillsvidare

Planeringen för att utöka öppettiderna vid återvinningscentralen i Nor, Söderbärke stoppas på grund av synpunkter från boende i området. En annan bidragande orsak är att vi, genom vårt egenkontrollprogram, har upptäckt förhöjda blyhalter i grundvattnet intill själva återvinningscentralen.

Smedjebacken Energi & Vatten AB:s styrelse har tidigare fattat beslut om att utöka öppettiderna genom att ha en obemannad återvinningscentral i Nor. Boende och fritidsboende i kommunen skulle få möjlighet att nyttja ÅVC:n efter utbildning och med någon form av passerkort. Bakgrunden till beslutet om den obemannade återvinningscentralen är synpunkter från dem som idag nyttjar ÅVC:n (intervjuer 2015).  De allra flesta var nöjda med hur ”Nortippen” fungerar idag men skulle gärna se generösare öppettider.

Oförändrade öppettider

Planeringen för utökade öppettider har dock stoppats tillsvidare och styrelsen har beslutat att oförändrade öppettider ska gälla för återvinningscentralen i Nor. Innan eventuella förändringar sker kommer samråd att ske med de boende i området.

Provtagningar har genomförts i dricksvattenbrunnarna hos boende i närområdet och analyserna visar inte på några förhöjda värden. Provtagningarna i dricksvattenbrunnarna kommer att följas upp. Boende som har kommunalt dricksvatten berörs inte.

Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) har fått uppdraget av Smedjebacken Energi & Vatten AB att genomföra fortsatta undersökningar under våren och sommaren samt att planera för eventuella åtgärder som kan bli nödvändiga.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-20
Webbredaktör: Marie Wennerström