Smedjebackens kommun, till startsida

Nyheter

Skifte på positionen som elnätschef i Smedjebacken Energi Nät AB

Den 1 januari lämnar Lars Boström, efter 22 år i rollen som elnätschef, över till kollegan Thomas Björnhager. Thomas har jobbat parallellt som driftansvarig med Lars under 2017. Efter årsskiftet finns båda kvar i bolaget, men Lars kommer att arbeta övergripande med el och energifrågor inom hela kommunkoncernen.

Lars har ytterligare ca 20 år inom elverksamheten i Smedjebackens kommun. Han började som elmontör 1975 på Elverket, då en förvaltning i kommunen och arbetade i huvudsak med elinstallation/service.
Från 1984 var Lars verkmästare/arbetsledare på eldistributionen (Smedjebackens Energiverk AB) för att sedan från 1987 även leda både eldistribution och elinstallationens verksamhet. 1995 blev han elchef för eldistributionen som efter av/omregleringen av elmarknaden 1996 bytte namn till Smedjebacken Energi Nät AB. Sedan dess har han varit Elnätschef.
Thomas anställdes 1988 i det som då var Smedjebackens Energiverk AB och har ända från början till och med 2016 arbetat som montör med eldistribution/elnät. Under 2017 har Thomas haft rollen som driftansvarig på Smedjebacken Energi Nät.
Thomas om sin nya roll:
”Jag ser det som en stor utmaning och möjlighet att nu få arbeta med elnät från ett annat perspektiv. Det känns mycket inspirerande!  Jag vill fortsätta förvalta elnätet på bästa sätt för våra elnätskunder och ägare, Smedjebackens kommun. Rollen innebär också att se till att elnätet står rustat för de utmaningar som väntar framför oss med bland annat en allt större del egenproducerad el och smarta elnätslösningar.”

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-27
Webbredaktör: Marie Wennerström