Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Eldistribution elnätet/Grunddata

1940 bildades företaget som en förvaltning (Elverk) inom kommunen.

1983 bildades ett kommunalt bolag (Smedjebackens Energiverk AB)

1 januari 1996 vid av-omregleringen av elmarknaden blev Elnät dotterbolag till Smedjebacken Energi AB (SEAB) och det nya namnet blev Smedjebacken Energi Nät AB, (SENAB).

2014 så ändrade man moderbolaget från Smedjebacken Energi AB till Smedjebacken Energi & Vatten AB (SEAB).

Elinstallation, Fjärrvärmen, Vatten/avlopp, Renhållningen och från 2014 även delar av park-anläggningssidan tillhör också SEAB. (från 2011 så har även Bärkehus flyttat ut till SEAB;s lokaler vid Gunnarsvägen 7)

Park-sidan och Elinstallationen kommer närmare varandra och ändrar namnet i dagligt tal till Mark och teknik och blir utförare åt kommunen och bolagen.

2016 bildade SEAB tillsammans med Ludvika Kommun ett eget driftbolag WessmanBarken AB (WBAB) för Vatten/Avlopp och Renhållningen. WBAB har sitt kontor på Frejgatan 5.

2018 1 april, bildades Barken AB (Smedjebackens kommuns bolag) dit WBAB flyttas vilket också innebär att Smedjebacken Energi & Vatten AB återgår till att heta Smedjebacken Energi AB igen.

Vårt elnätsområde är:

Smedjebacken och Morgårdshammars tätort och byarna Marieberg, Jobsbo, Lugnet, Furbo, Getbo, Getbro, Burkens, Finnbo, Finngården, Brilldammen, Kolares, Vilmoren, Östermoren, Backbyn, Flatenberg, Kölnäs, Kolviken, Svängsta samt fritidsområdena Vikersvik och Kuludden där det blir fler och fler permanent boende.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-09
Webbredaktör: Lars Boström