Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Elnätstariffer

OBS! Prisjustering fr.o.m. 2020-01-01:

Samtliga prisjusteringar är exklusive moms.

Tariff/Säkring

Höjning abonnemangsavgift

Höjning elöverföringsavgift

A16 lgh

66 kr

0 öre/kWh

E16-20

255 kr

0 öre/kWh

E25

336 kr

0 öre/kWh

E35

384 kr

0 öre/kWh

E50

420 kr

0 öre/kWh

E63

465kr

0 öre/kWh

E80 - E200

0 kr

0,9 öre/kWh

Allmänna avtal elanslutning och överföring! Nya fr.o.m. 1 juni 2015, 
Avtalsvillkoren Nät 2012 K rev2 okt 2018(konsument) och Nät 2012 N rev april 2018(näringsidkare) samt för våra högspännings kunder Nät 2012 H rev april 2018.
Hittar du inte avtalet, kontakta vår kundtjänst.

Anvisat elhandelsföretag = Dalakraft. www.dalakraft.selänk till annan webbplats
Det betyder att kund som av någon anledning ej tecknat elhandelsavtal eller av annan orsak inte har någon elhandlare, med automatik erhåller Dalakraft som sitt elhandelsföretag tills annat avtalas. ( så var aktiva, se bl.a. hemsidan www.elpriskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som energimarknadsinspektionen driver). Där hittar ni samtliga elhandelsföretag som ni kan välja bland.

År 2020 Elnät - lågspänning 230/400 volt

AbonnemangsavgiftElöverföringsavgift

Normaltariff

kr

moms

total (kr)

öre/kWh

öre moms

total (öre)

A16 lgh

1018

254,5

1272,5

18,6

4,65

23,25

E16-20

2625

656,25

3281,25

18,6

4,65

23,25

E25

3531

882,75

4413,75

18,6

4,65

23,25

E35

4274

1068,5

5342,5

18,6

4,65

23,25

E50

5335

1333,75

6668,75

18,6

4,65

23,25

E63

6210

1552,5

7762,5

18,6

4,65

23,25

E80

8000

2000

10000

17,1

4,275

21,375

E100

12500

3125

15625

17,1

4,275

21,375

E125

16500

4125

20625

17,1

4,275

21,375

E160

19500

4875

24375

17,1

4,275

21,375

E200

26500

6625

33125

17,1

4,275

21,375


I 2020 års abonnemangsavgift ingår (exkl moms):

Elsäkerhetsavgift

10,20:-

till Elsäkerhetsverket

Nätövervakningsavgift

4,35:-

till Energimarknadsinspektion

Elberedskapsavgift

39,20:-

till Svenska Kraftnät


Tariff A16 lgh tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Tariff A16 lgh enfas (max 25A) utgår fast avgift som vid 16A.

Byggströmstariff (tillfällig anläggning): utgår från standard tarifferna och som kund/elinstallatör bestämmer för aktuellt projekt.
Max två år kan man teckna byggströms tariff för att det inte skall bli permanent. 

Inflyttningsavgift: 300:- inkl. moms var en administrationsavgift som togs ut när ett abonnemang öppnats efter att ha varit avslutat en tid, ägarbyten, lägenhetsbyte eller liknande, avgiften togs ut av den inflyttande kunden via konsumtionsräkningen. (inflyttningsavgiften har upphört fr.o.m. 2015-01-01)

Debiterings periodicitet: Fr.o.m. 2009-07-01 skall kundens mätare enligt lag läsas av en gång i månaden för att få den faktisk förbrukningen så av den anledning så skickar vi en faktura/månad (se även er förbrukning via mina sidor).

E80 - E200 kunderna: Vi kommer antagligen att ersätta E80 - E200 i framtiden med en effekttariff,  så under en övergångsperiod kan kunder inom detta segment välja (Tariff 0,4S) istället.
Och har man en gång gjort det valet så kan man inte komma tillbaka till E80 - E200.

Har du frågor angående tarifferna, fakturor m.m. kontakta våran kundtjänst på telefon 0240 - 660 666

med reservation för felaktigheter.

OBS!  Prisjustering fr.o.m. 2020-01-01 på effekttariffer:

Samtliga prisjusteringar är exklusive moms.

Tariff 10L

Årseffektavgift höjs med

5

kr/kW

Tariff 10L

Överuttagsavgiften höjs med

2

kr/kW

Tariff 10L

Reaktiv effekt höjs med

         2

kr/kVar       

 

Tariff 0,4S

Reaktiv effekt höjs med

         2   

kr/kVar

Effekttariffer för hög och lågspänning 2020

Samtliga priser är exklusive moms.

Till toppen av sidan
Nättariff 10EP (avkopplingsbar elpanna, högspänning)

Abonnemangsavgift

12000

kr/år

Årseffekt avgift

0

kr/kW

Överuttag årseffekt, Högbelastningsavgift

0

kr/kW

Reaktiv effekt

0

kr/kVAr

Elöverföringsavgift april - oktober

7,8

öre/kWh

 

Nättariff 10L (högspänning)

Abonnemangsavgift

12000

kr/år

Årseffekt avgift

363

kr/kW

Överuttag årseffekt, Högbelastningsavgift

145,2

kr/kW

Reaktiv effekt

14

kr/kVAr

Elöverföringsavgift hela året

5,3

öre/kWh


Nättariff 0,4-S (lågspänning)

Abonnemangsavgift

16000

kr/år

Årseffekt avgift

389

kr/kW

Överuttag årseffekt, Högbelastningsavgift

155,6

kr/kW

Reaktiv effekt

16

kr/kVAr

Elöverföringsavgift hela året

5,8

öre/kWh


Årseffekt: (avtalad) Definieras som högsta medeleffekt/timvärdet under året. Önskad abonnerad årseffekt bestäms av kunden.
Exempel 0,4-S kund januari månad: 100kW x 389:-  = 38900:- / 365 dagar = 106,57:- x 31 dagar = 3303,67:-

Högbelastningsavgift: är den högsta utnyttjade timeffekten som sker under perioden måndag - fredag, kl 06:00 - 22:00 och i månaderna jan, feb, mars, nov och dec och som då debiteras för varje månadsperiod.
Denna period kallas högbelastningstid (151 eller 152dagar) och övrig tid är lågbelastningstid.
Nivån på Högbelastningsavgiften tas fram på samma sätt som Överuttag av årseffekt, men fakureras lite olika.
(se nedanstående exempel)

Exempel Högbelastningsavgift: 2 x avtalad årseffekt avgift delat med 5mån = högbelastning/överuttagsavgift 10L kund 2 x 363 / 5 = 145,2:- 
och för 0,4-S kunder 2 x 389 / 5 = 155,60:-
Så om en 0,4-S kund har ett årseffektvärde på 100kW och som sedan nyttjar 80kW under t.ex. januari månad (högbelastningstid). Utöver årseffektvärdet debiteras även 80kW x 155,60 = 12448:- / 151 dagar = 82,43 x 31dagar = 2555,50:-

Överuttag av årseffekt: Om sedan uppmätt aktiv årseffekt överstigs någon gång under högbelastningstiden:  måndag - fredag,  kl 06:00 - 22:00 och i månaderna jan, feb, mars, nov och dec, debiteras den överstigande delen med 100%. (se exempel).

Exempel Överuttag: 2 x avtalad årseffekt avgift delat med 5mån = högbelastnings/överuttagsavgift 10L kund 2 x 363 / 5 = 145,2:- 
och för 0,4-S kunder 2 x 389 / 5 = 155,60:-
Så om en 0,4-S kund överstiger avtalad årseffekt med 10kW under exempelvis Nov så tillkommer en överuttagsavgift på 155,60:- x 10kW = 1556:- utöver övriga avgifter.

Reaktiv effekt: Uttag som i kVAr räknat får uppgå till högst 50% av årseffekten.

Överuttag av reaktiv effekt: Om uppmätt reaktivt uttag överstiger 50% av årseffekten under månaderna jan-mars, nov-dec , debiteras den överstigande delen enligt tariff för reaktiv effekt.

Exempel reaktiv effekt:
10L kund  70:-/kVAr delat med 5mån = 14:-/kVAr
0,4-S kund 80:-/kVAr delat med 5mån = 16:-/kVAr

Nättariff 10EP:
Elpannan får under perioden nov - mars endast driftsättas efter det att kontakt är tagen med Elnät.
Elnät har rätt att beordra frånkoppling av elpannan med omedelbar verkan under perioden nov - mars..

I 2020 års abonnemangsavgift ingår (exkl moms)
Elsäkerhetsavgiften 10,20:-/lsp (0,4-S) övriga 810:-/10L + 10EP
Elberedskapsavgiften 39,20:-/lsp (0,4-S) övriga 2129:-/10L + 10EP
Nätövervakningsavgiften 4,35:-/lsp (0,4-S) övriga 870:-/10L + 10EP

I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.


Till toppen av sidan


Vår ersättning till kraftproducenterna 2020

(moms tillkommer med 25% på nedan angivna ersättningar)

Inmatningstariff kraftstation Morgårdshammar

Effektleveransförmåga 1057kW x 0,35

370

kW


Årseffekt ersättning

336

kr/kW, år


Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid

0

kr/kW, mån


Energiproduktions ersättning, höglasttid

2,4

öre/kWh


Energiproduktions ersättning, övrig tid

0,7

öre/kWh


Förlustproduktion ersättning, hela året (nätnyttoersättning)

0,54

öre/kWh


Ersättning till nätägare. Fast avgift, (mätavgiften)

8700

kr/årInmatningstariff kraftstation Smedjebacken

Effektleveransförmåga 1000kW x 0,35

350

kW


Årseffekt ersättning

336

kr/kW, år


Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid

0

kr/kWh, mån


Energiproduktion ersättning, höglasttid

2,4

öre/kWh


Energiproduktion ersättning, övrig tid

0,7

öre/kWh


Förlustproduktion ersättning, hela året (nätnyttoersättning)

0,54

öre/kWh


Ersättning till nätägare. Fast avgift, (mätavgiften)

8700

kr/årInmatningstariff Vindkraft (Hanna och Boel)

Effektleveransförmåga 850kW x 0,005

4,25

kW


Årseffekt ersättning

336

kr/kW, år


Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid

0

kr/kW, mån


Energiproduktion ersättning, höglasttid

2,4

öre/kWh


Energiproduktion ersättning, övrig tid

0,7

öre/kWh


Förlustproduktion ersättning, hela året (nätnyttoersättning)

0,54

öre/kWh


Ersättning till nätägare. Fast avgift (mätavgift)

5000

kr/årVi har använt oss av EMI;s modell från 1999 att ta fram vatten och vind produktionsanläggningarnas effektleveransförmåga och förlustproduktion.

I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.

Till toppen av sidan

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-20
Webbredaktör: Lars Boström

Kontakt


Elnätschef
Thomas Björnhager
Tfn: 0240-66 06 82

thomas.bjornhager@
seab.smedjebacken.se

Fax: 0240-66 06 32

Kundtjänst: 0240-66 06 66

Felanmälan

Dygnet runt alla dagar:
0240-66 06 55