Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Microproduktion från sol, vatten och vind (egen produktion)

fr.o.m. 2015-01-01
Rev: 2020-01-21
Gäller för Elanläggning om max 63A säkringsabonnemang med en max produktion av 43,5kW och så länge den egna produktionen understiger den el du själv förbrukar under ett kalenderår.
Och uppfyller elanläggningen dessa krav så behöver kunden inte betala någon avgift för mätningen/mätaren.

Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt - inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvud/mätarsäkring och samma elmätare.

För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten ej överstiga 63 ampere och denna regel gäller både juridisk som fysisk person.
Skatteverket godkänner även 100A säkring men då har elnätföretaget möjlighet att ta betalt för mätningen/mätaren.

Kontrollera med kommunen om du behöver bygglov, hör med länsstyrelsen om möjlighet till bidrag, tag tidig kontakt med ditt Elhandelsföretag som säkert kan hjälpa till med din möjlighet att söka Elcertifikat (Svenska Kraftnät) och Ursprungsgaranti (Energimyndigheten).

Du har även rätt, att under vissa förutsättningar få skattereduktion på all el som matas in till elnätet.
60 öre/kWh men dock max 18000:-/år

Underlaget för skattereduktion är antalet kWh du matat in i anslutningspunkten under samma kalenderår, dock högst 30000 kWh/år.
Elnätsföretaget kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten under kalenderåret..

Men ta gärna kontakt med Skatteverket per telefon eftersom reglerna kan ändras från år till år, alternativt se deras hemsida www.skatteverket.selänk till annan webbplats för mer information.

Ditt nuvarande elhandelsföretag har s.k. mottagningsplikt (skyldighet att ta emot den el mikroproducenten levererar in på elnätet) så ta kontakt med dem i ett tidigt skede för mer info. Du kan även vända dig till något annat elhandelsföretag om du så önskar.

Kontakta även auktoriserat elinstallationsföretag (kontrollera detta via Elsäkerhetsverkets hemsida) som skall göra elarbetena och som även skall hantera för/färdiganmälan av produktionsanläggningen, vilket gör att vi som elnät kan planera för t.ex. en förstärkning av elnätet, men även för att den administrativa delen av installationen skall fungera, bl.a. för att mäta eventuellt överskott ut på elnätet.
Vi vill också att elinstallationsföretaget skickar med "anmälan av anslutning av Mikroproduktion" som berättar mer om vilka saker som ansluts, bl.a. vill vi inte att enfas växelriktare används i installationen. Vår rekommendation är att ni använder trefas växelriktare och att "prylarna" som används har CE-märkning för kvalitén på el men även för er och andras säkerhet.

Oavsett vilken elhandlare du väljer får du ersättning för så kallad nätnytta från oss. Ersättningen är för närvarande 3,5öre/kWh och utbetalas automatiskt på din elnätsfaktura.

Tips på bra länk: www.energimyndighten.se/förnybart/solelportalen

Kontakta oss via vår kundtjänst på tel 0240-660 666 innan ni tänker starta upp någonting så kan vi berätta mer hur vi löser detta i nuläget för er som funderar på att bli "prosumers" (konsument och producent i samma person).

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-21
Webbredaktör: Lars Boström

Kontakt


Elnätschef
Thomas Björnhager
Tfn: 0240-66 06 82

thomas.bjornhager@
seab.smedjebacken.se

Fax: 0240-66 06 32

Kundtjänst: 0240-66 06 66

Felanmälan

Dygnet runt alla dagar:
0240-66 06 55